naar top
Gemeente Dendermonde

Zorgwonen

Wat is zorgwonen?

Eenvoudig samengevat gaat het over het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande woning zodat maximaal twee ouderen (65+) of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Om deze te creëren moet de eigendom of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid aan dezelfde eigenaar toebehoren. Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar dan moet de eigenaar hiervan op de hoogte zijn en goedkeuring geven.

Er zijn nog een heel aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden bv. plaats op het terrein, maximale oppervlakte, geen bijkomende verharding, afvoer afvalwater ...

De regelgeving voor zorgwonen werd aangepast en uitgebreid. Het blijft noodzakelijk om af te stemmen of zorgwonen in jouw geval mogelijk blijkt. Zo kan je via de meldingsplicht op een juiste manier een vorm van zorgwonen bekomen voor de gehele duur van de zorgsituatie. Ook het beëindigen van de zorgsituatie blijft meldingsplichtig.

Alle specifieke voorwaarden kan je terugvinden via www.vlaanderen.be/zorgwonen.

Hulp nodig bij je aanvraag? Je kan team omgeving bereiken via 052-25 11 35, stedenbouw@dendermonde.be of maak online een afspraak via http://www.dendermonde.be/ om langs te komen.