naar top
Gemeente Dendermonde

Reisdocumenten voor niet-Belgen

Vreemdelingen kunnen onder bepaalde voorwaarden een bijzonder reisdocument aanvragen bij de Belgische overheid, omdat ze geen nationaal reispaspoort kunnen verkrijgen.

Bijzonder reisdocument voor erkende vluchtelingen (blauw boekje) en staatlozen (grijs boekje): onmiddellijke aanvraag bij de stad.

Bijzonder reisdocument voor subsidiair beschermden, niet-begeleide minderjarigen, vluchtelingen erkend door een ander land en nog andere statuten (rood boekje): moeten eerst een schriftelijk akkoord hebben van de FOD Buitenlandse Zaken. Vraag info over deze procedure bij de dienst vreemdelingen.

Hoe aanvragen?

Je maakt een afspraak en komt persoonlijk naar de dienst vreemdelingenzaken. 

Maak een afspraak

Meld je op de dag van jouw afspraak aan via de ticketzuil. Ben je minderjarig? Breng een van jouw ouders of jouw voogd mee. Hij/zij moet ook een handtekening plaatsen op het aanvraagformulier. 

Wat meebrengen?

  • Een recente pasfoto die voldoet aan de vereisten van de Internationale Luchtvaartorganisatie, de ICAO-normen
  • Jouw verblijfskaart
  • Het schriftelijk akkoord van de FOD Buitenlandse Zaken (voor bep. categorieën)
  • Bij diefstal het proces-verbaal afgeleverd door de politie

Prijs?

Normale procedure - leveringstermijn 7 werkdagen

  Geldigheidsduur Prijs dringende procedure
superdringende procedure
0 t.e.m. 17 jaar 2 jaar 41 EUR 220 EUR 280 EUR
vanaf 18 jaar 2 jaar 90 EUR 270 EUR 330 EUR

Afhandeling?

Je kan de reisdocumenten afhalen in de Stadswinkel. Neem een ticket aan de ticketzuil en wij helpen je verder. 

Contact

Dienst vreemdelingenzaken

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 80
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Stadswinkel

Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-52 9200
E-mail
Vandaag open van 9 tot 14 u.
Morgen open van 9 tot 12 u.

Aandacht bij jouw bezoek! Bescherm jezelf en de anderen, respecteer de afstand van 1,5 m.