naar top
Gemeente Dendermonde

Mobiliteitsplan en fietsbeleidsplan

Mobiliteitsplan

Volgens het mobiliteitsdecreet moeten gemeenten een mobiliteitsplan opstellen met richtlijnen voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid. Het plan heeft een tijdshorizon van 10 jaar en kan een toekomstvisie van dertig jaar omvatten. Het plan beschrijft het vooronderzoek, de analyses en de gewenste lokale mobiliteitsontwikkeling. Tot slot bevat het beleidsdocument concrete doelstellingen en een uit te voeren actieplan.

Naast het STOP-beginsel geldt ook het participatiebeginsel als algemeen geldend principe. Op grond hiervan krijgen burgers inspraak bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering, opvolging en evaluatie van het mobiliteitsbeleid. Het huidige mobiliteitsplan werd conform verklaard op 16 april 2012. Hierdoor is het mobiliteitsplan dus geldig tot 15 april 2017. 

Het volledige mobiliteitsplan kan je vinden onder 'Downloads'. 

Fietsbeleidsplan

Het fietsbeleidsplan wil uitzoeken waarom veel mensen voor korte verplaatsingen toch nog de auto verkiezen boven de fiets. Hierdoor worden immers parkeer- en doorstromingsproblemen gecreëerd.

Met het fietsbeleidsplan wil de stad enkele knelpunten wegwerken en het aantal fietsers in het woon-werkverkeer doen toenemen. Ook het terugdringen van letselongevallen bij fietsers is een belangrijk aandachtspunt, net als het verbeteren van de infrastructuur voor fietsers. 

Het volledige fietsbeleidsplan kan je vinden onder 'Downloads'. 

Uitleg bij dit onderwerp?

Wenst u informatie over dit onderwerp, dan kan je terecht bij de dienst mobiliteit na afspraak. Je kan een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak over de beleidsplannen

Contact

Dienst mobiliteit en verkeer

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 42
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

  • mobiliteit