naar top
Gemeente Dendermonde

Onderzoek PFAS Hoogveld 50

Eén van de locaties die in de inventaris van de OVAM werden opgenomen is Hoogveld 50. Naar aanleiding van een recent uitgevoerd oriënterend bodemonderzoek werden verhoogde concentraties aan PFAS gevonden in het grondwater. Er is een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) nodig om deze verontreiniging beter in kaart te brengen en een risico-evaluatie te maken. Het gaat over een deel gemengde en deels historische verontreiniging. De huidige exploitant en de eigenaar werden door de OVAM vrijgesteld van de saneringsplicht. 

In afwachting van eventueel verder onderzoek door de OVAM adviseert Agentschap Zorg en Gezondheid om voorzorgsmaatregelen te nemen in een gebied van 500 meter rond deze locatie.

  • Gebruik putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om mee te koken.
  • Gebruik putwater niet om uw zwembad te vullen en moestuin water te geven.
  • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals auto’s wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven, maar vanuit duurzaamheidsoogpunt wordt hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater gebruikt.

Algemeen wordt door het Agentschap Zorg en Gezondheid ook het volgende aanbevolen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

  • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
  • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

De gekende particuliere putwatergebruikers worden door het Agentschap Zorg en Gezondheid persoonlijk in kennis gesteld.

Waar vind je meer informatie?

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Deze voorzorgsmaatregelen gelden voor langere termijn tot er meer wetenschappelijke inzichten beschikbaar zijn om op Vlaams niveau de maatregelen aan te passen of af te bouwen.

 

Contact

Dienst leefmilieu

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 50
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

  • Zone PFAS Hoogveld 50