naar top
Gemeente Dendermonde

Onderzoek PFAS Noordlaan 33

OVAM liet begin 2022 een verkennend bodemonderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS op en rond Noordlaan 33, de locatie die sinds najaar 2020 tijdelijk gebruikt wordt als brandweerkazerne. Tijdens dit bodemonderzoek werden - ondanks het feit dat er op het terrein niet geoefend wordt met PFOS-houdend blusschuim - in de ondiepe grondwaterlaag verhoogde concentraties gevonden. Ook bij andere metingen in Vlaanderen aan brandweerkazernes werd de aanwezigheid van PFAS bevestigd.

De OVAM heeft op basis van de gevonden concentraties besloten dat de bodem niet verder moet onderzocht worden. Het Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt wel om voorzorgsmaatregelen te nemen in een gebied van 500 meter rond deze locatie.

  • Gebruik putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om mee te koken.
  • Gebruik putwater niet om uw zwembad te vullen en moestuin water te geven.
  • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals auto’s wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven, maar vanuit duurzaamheidsoogpunt wordt hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater gebruikt.

Algemeen wordt door het Agentschap Zorg en Gezondheid ook het volgende aanbevolen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

  • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
  • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

De gekende particuliere putwatergebruikers worden door het Agentschap Zorg en Gezondheid persoonlijk in kennis gesteld.

Waar vind je meer informatie?

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Deze voorzorgsmaatregelen gelden voor langere termijn tot er meer wetenschappelijke inzichten beschikbaar zijn om op Vlaams niveau de maatregelen aan te passen of af te bouwen.

Contact

Dienst leefmilieu

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 50
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.