Bouwkundig en onroerend erfgoed

De inventaris van het bouwkundig en onroerend erfgoed in Vlaanderen geeft een overzicht van erfgoedobjecten in Vlaanderen, opgedeeld per gemeente. De inventaris bevat erfgoedobjecten die waardevol zijn, maar niet beschermd. Ze krijgen hierdoor een aantal rechtsgevolgen.

Aan gebouwen die op de lijst staan, mag u niet zomaar aanpassingen doen of werken uitvoeren. Neem zeker contact op met de dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling voor u iets onderneemt. 

Klik hier voor opzoekingen in de inventaris van het bouwkundig en onroerend erfgoed.