naar top
Gemeente Dendermonde

Crematie of begraving

Na een overlijden moet de wens van de overledene gerespecteerd worden:

 • De overledene heeft zijn/haar wens schriftelijk kenbaar gemaakt (bv. testament).
 • De overledene heeft zijn/haar wens kenbaar gemaakt in een laatste wilsbeschikking

Als er gekozen wordt voor begraving op een van onze begraafplaatsen:

 • Begraving van het stoffelijk overschot in volle grond
 • Begraving van de asurne in volle grond
 • Begraving van de asurne op het urnenveld
 • Begraving van stoffelijk overschot of asurne in kelderconcessie
 • Bijzetten van de asurne in het columbarium
 • Verstrooien van de assen op de strooiweide

Voor wie?

De begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium of urnenveld en de asverstrooiing van:

 • personen ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Dendermonde
 • menselijke resten ontdekt op het grondgebied van Dendermonde
 • personen die in Dendermonde wonen, maar door wettelijke of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Dendermonde
 • personen opgenomen in een instelling buiten Dendermonde, die voor hun opname hun officiële verblijfplaats in Dendermonde hadden
 • personen die vroeger in Dendermonde waren ingeschreven gedurende minstens 25 jaar, alsook personen die door hun hoge leeftijd of gezondheidsredenen bij een bloedverwant of kennis buiten Dendermonde zijn gaan wonen
 • personen met een bijzondere relatie met de stad, na schriftelijke toelating van de burgemeester
 • niet-inwoners die begunstigde zijn van een concessie of van wie de assen verstrooid worden tegen betaling.

De aanvrager moet de nodige bewijsstukken voorleggen. 

Opgelet: De begraafplaats van Vlassenbroek is enkel bestemd voor personen die op datum van hun overlijden inwoners zijn van Vlassenbroek.

Voorwaarden?

Voor begraving en crematie is voorafgaande schriftelijke toelating vereist van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Hoe aanvragen?

Dit gebeurt bij de aangifte van het overlijden.

Prijs?

Alle tarieven staan vermeld in de belasting lijkbezorging

Meer info over lijkbezorging vindt u in het algemeen politiereglement (hoofdstuk 9). 

Contact

Dienst burgerlijke stand

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 55
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

 • Begraafplaats Appels