naar top
Gemeente Dendermonde

Topsportsubsidies

Voor wie?

 • Dendermondse sportverenigingen die met hun eerste ploeg uitkomen in de hoogste nationale afdeling.
 • Dendermondse sportverenigingen die individuele sporten aanbieden en werken met topsporters binnen de club.
 • Beroepssporters komen niet aanmerking voor deze subsidies.

Voorwaarden?

 • De sportvereniging is erkend.
 • De sportvereniging is lid van de sportraad.
 • De beoefende sportdiscipline moet tot een Vlaamse of nationale sportfederatie behoren.
 • De sportvereniging moet de competitiesport beoefend hebben in de hoogste nationale reeks van de competitie tijdens het voorbije competitiejaar of beoefent de competitiesport in de hoogste nationale reeks van de competitie tijdens het lopende competitiejaar. 
  OF
  De sportvereniging moet kunnen aantonen dat één of meerdere leden de competitie beoefent op het hoogste niveau of een topsportstatuut heeft/hebben (A- of B-statuut bij de eigen federatie). 
 • De sportvereniging mag op het ogenblik van de aanvraag geen schulden hebben bij het lokaal bestuur. Als er toch lopende schulden zijn, worden die verrekend met de subsidie.

Hoe aanvragen?

 • Vanaf eind juni kun je het aanvraagformulier downloaden (zie Downloads) of afhalen bij de sportdienst. 
 • Vul het aanvraagformulier in, onderteken het en voeg de bijlagen toe. 
 • Dien het aanvraagformulier uiterlijk op 1 september in bij de sportdienst: ofwel per aangetekend schrijven, ofwel per e-mail waarop u een bevestigingsmail ontvangt, ofwel afgifte tegen ontvangstbewijs. 
 • Er moet jaarlijks een nieuw dossier worden ingediend.

Afhandeling?

Bij de beoordeling van de ingediende dossiers wordt rekening gehouden met een aantal criteria: algemene uitstraling sportclub en -tak, sportieve resultaten, sporttechnische ondersteuning zoals diploma's van de trainers en begeleiders, aantal trainingsuren en de beoordeling van een jurygesprek.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidies goed na advies van de sportdienst en -raad. De toekenning van subsidies gebeurt jaarlijks en onder voorbehoud van voldoende budget. 

Contact

Sportdienst

Adres
Van Langenhovestraat 203 a9200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 21 06 12
E-mail
Vandaag open van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
Morgen open van 9 tot 12 u.

Vrijdagnamiddag na afspraak.

 • Geld