naar top
Gemeente Dendermonde

Lang verblijf voor vreemdelingen

Vreemdelingen die zich in Dendermonde vestigen of een machtiging tot verblijf aanvragen, maken een afspraak bij de dienst vreemdelingenzaken en melden zich aan. 

Maak een afspraak

 • Onderdanen van de Europese Unie: aanmelden binnen de acht werkdagen
 • Onderdanen die niet tot de Europese Unie behoren: aanmelden binnen de drie werkdagen

Wat meebrengen?

Altijd mee te brengen:

 • Alle identiteitsbewijzen en/of reispassen
 • Geboorteakte (gelegaliseerd en vertaald)
 • Huwelijksakte (gelegaliseerd en vertaald)
 • Echtscheidingsakte (gelegaliseerd en vertaald)
 • Verklaring van het hoederecht (gelegaliseerd en vertaald)
 • 4 recente pasfoto's (recent, neutrale expressie, geen tanden bloot)

Andere vereiste documenten afhankelijk van de aard van het verblijf (vertaald en gelegaliseerd indien nodig):

 • Arbeidscontract
 • Arbeidskaart (arbeidsvergunning)
 • Bewijs van zelfstandige beroepsactiviteit (uitgebreid uittreksel van de Kruispuntbank met het ondernemingsnummer)
 • Bewijs van aansluiting bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen
 • Beroepskaart
 • E101 of E102
 • Bewijs van bestaansmiddelen
 • Verbintenis tot tenlasteneming
 • Geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat je niet lijdt aan een besmettelijke ziekte
 • Studiegetuigschriften van daglessen, attesten van de instelling die een studiebeurs verleent en bewijs van deelname aan de examens
 • Uittreksel uit het strafregister
 • Ziektekostenverzekering
 • Bewijzen duurzame relatie (mailverkeer, vliegtuigtickets ...)

Afhandeling?

Afhankelijk van de procedure worden elektronische verblijfskaarten uitgereikt.

Contact

Dienst vreemdelingenzaken

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 80
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.