Lang verblijf voor vreemdelingen

Vreemdelingen die zich in Dendermonde vestigen of een machtiging tot verblijf aanvragen, maken een afspraak bij de dienst vreemdelingenzaken en melden zich aan. 

Maak een afspraak

 • Onderdanen van de Europese Unie: aanmelden binnen de acht werkdagen
 • Onderdanen die niet tot de Europese Unie behoren: aanmelden binnen de drie werkdagen

Wat meebrengen?

Altijd mee te brengen:

 • Alle identiteitsbewijzen en/of reispassen
 • Geboorteakte (gelegaliseerd en vertaald)
 • Huwelijksakte (gelegaliseerd en vertaald)
 • Echtscheidingsakte (gelegaliseerd en vertaald)
 • Verklaring van het hoederecht (gelegaliseerd en vertaald)
 • 4 recente pasfoto's (recent, neutrale expressie, geen tanden bloot)

Andere vereiste documenten afhankelijk van de aard van het verblijf (vertaald en gelegaliseerd indien nodig):

 • Arbeidscontract
 • Arbeidskaart (arbeidsvergunning)
 • Bewijs van zelfstandige beroepsactiviteit (uitgebreid uittreksel van de Kruispuntbank met het ondernemingsnummer)
 • Bewijs van aansluiting bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen
 • Beroepskaart
 • E101 of E102
 • Bewijs van bestaansmiddelen
 • Verbintenis tot tenlasteneming
 • Geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat u niet lijdt aan een besmettelijke ziekte
 • Studiegetuigschriften van daglessen, attesten van de instelling die een studiebeurs verleent en bewijs van deelname aan de examens
 • Uittreksel uit het strafregister
 • Ziektekostenverzekering
 • Bewijzen duurzame relatie (mailverkeer, vliegtuigtickets ...)

Afhandeling?

Afhankelijk van de procedure worden elektronische verblijfskaarten uitgereikt.

Contact

Dienst vreemdelingenzaken

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 80
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.