naar top
Gemeente Dendermonde

Lang verblijf voor vreemdelingen

Vreemdelingen die zich in Dendermonde vestigen of een machtiging tot verblijf aanvragen, melden zich op afspraak bij de dienst vreemdelingenzaken. 

Maak een afspraak 'lang verblijf' voor vreemdelingen

 • Burgers van de Europese Unie: aanmelden binnen de 8 werkdagen
 • Burgers die niet tot de Europese Unie behoren: aanmelden binnen de 3 werkdagen

Wat meebrengen?

Mee te brengen (vereist):

 • Alle identiteitsbewijzen en/of reispaspoort en/of verblijfsvergunning E.U.-lidstaat
 • Geboorteakte (gelegaliseerd en vertaald NL)
 • Huwelijksakte (gelegaliseerd en vertaald NL)
 • Echtscheidingsakte (gelegaliseerd en vertaald NL)
 • Verklaring van het hoederecht (gelegaliseerd en vertaald NL)
 • 1 recente pasfoto (recent, neutrale expressie, geen tanden bloot)

Andere vereiste documenten afhankelijk van de aard van het verblijf (vertaald en gelegaliseerd indien nodig):

 • Arbeidscontract en loonfiches
 • Arbeidskaart (arbeidsvergunning au-pair)
 • Bewijs van zelfstandige beroepsactiviteit (uitgebreid recent uittreksel van de Kruispuntbank met het ondernemingsnummer)
 • Bewijs van aansluiting bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen (via mail)
 • Gecombineerde vergunning ( tewerkstelling niet-Europeaan)
 • Beroepskaart
 • E101 of E102
 • Bewijs van bestaansmiddelen
 • Verbintenis tot tenlasteneming
 • Geregistreerd huurcontract of eigendomsakte
 • Geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat je niet lijdt aan een besmettelijke ziekte
 • Inschrijvingsattest van een door de staat erkende of gesubsidieerde school, studiegetuigschriften van daglessen, attesten van de instelling die een studiebeurs verleent en bewijs van deelname aan de examens
 • Uittreksel uit het strafregister
 • Ziektekostenverzekering voor lang verblijf
 • Bewijzen duurzame relatie (socialemedia, communicatie, gedateerde foto's, vliegtuigtickets ...)

Afhandeling?

Afhankelijk van de procedure worden elektronische verblijfskaarten uitgereikt.

Contact

Dienst vreemdelingenzaken

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 80
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

 • Aanmelden