Leeszaal stadsarchief

In de leeszaal kunt u de stukken uit de archieven en collecties raadplegen. U raadpleegt het origineel (als de bewaringstoestand het toelaat) of een kopie (microfilm, digitale foto of scan). De leeszaal is uitgerust met verschillende inventarissen en computers om het u zo comfortabel mogelijk te maken tijdens uw onderzoek. 

Praktisch

Vanaf januari 2019 is de leeszaal enkel na afspraak te bezoeken. U kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen. Breng uw identiteitskaart mee.

Maak een afspraak

  • Het stadsarchief is gratis toegankelijk. Bij uw eerste bezoek registreren wij uw gegevens in onze databank. 
  • Om uw bezoek goed voor te bereiden, kunt u hier onze inventarissen raadplegen. U kunt de stukken die u wilt raadplegen vooraf online aanvragen (onderaan deze pagina 'Online aanvragen'). We leggen de stukken dan klaar voor u. 
  • Reserveer vooraf online het microfilmapparaat om de akten van brugerlijke stand en de verzameling kranten te raadplegen (onderaan deze pagina 'Online aanvragen'). 
  • Voor het raadplegen van stukken gelden enkele regels en afspraken die u kunt nalezen in het reglement (zie Downloads). 
  • De leeszaal is moeilijk bereikbaar voor rolstoelgebruikers. 
  • U moet betalen om reproducties te maken, fotokopieën te maken, genealogische opzoekingen te laten doen ... De tarieven vindt u hier.  

Stamboomonderzoek

Heel wat genealogische gegevens zijn verloren gegaan in de brand van de stadsarchieven op 17 september 1914. Ook het gemeentehuis van Sint-Gillis werd niet gespaard. Toch blijven er nog voldoende geschreven bronnen over. 

De registers van burgerlijke stand (raadpleegbaar op microfilm), parochieregisters, staten van goed, wettelijke passeringen, wezenrekeningen, gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde en de genealogische repertoria van het VVF Dendermonde zijn de voornaamste bronnen voor genealogisch onderzoek.

Historisch onderzoek

O.a. wetenschappelijk onderzoek, lokale geschiedenis, een werk voor school, een familiestamboom maken, bouwdossiers raadplegen ... 

Schenking/bewaargeving van oude documenten

Het stadsarchief bewaart ook archieven van lokale toneelgezelschappen, muziekmaatschappijen, gekende en/of markante lokale personen, belangrijke bedrijven ... Deze archieven vormen een interessante aanvulling op de eigen overheidsarchieven. 

Indien u zelf over oude foto's, documenten, affiches ... beschikt, kunt u deze schenken aan het stadsarchief. Op deze manier worden ze veilig bewaard en blijven ze beschikbaar voor de toekomstige generaties. Het eigendomsrecht over de geschonken stukken gaat van de schenker over op het stadsarchief. U kunt er ook voor kiezen om de documenten in bewaargeving of bruikleen te geven. In dit geval blijft u het eigendomsrecht houden.  

Publicaties kopen

Het stadsarchief brengt in samenwerking met de stedelijke musea brochures en catalogi uit over verschillende onderwerpen. U kunt de recentste brochures enkel ter plaatse kopen in het stadsarchief met cash geld. Bestellen kan enkel via de stedelijke musea. Een overzicht vindt u hier

Contact

Stadsarchief

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 95
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.