naar top
Gemeente Dendermonde

Bouwmogelijkheden perceel

Bouwmogelijkheden van een perceel

Je bent eigenaar van een perceel of je overweegt een perceel aan te kopen. Niet alle percelen zijn bouwgronden. De bouwmogelijkheden hangen af van verschillende factoren: bestemming, stedenbouwkundige voorschriften, erfgoedwaarde, ligging nabij waterlopen en leidingen ...

Je kan de bouwmogelijkheden van een perceel opvragen bij de dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling via stedenbouw@dendermonde.be of na afspraak. Je kan een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen. Vermeld steeds de locatie van jouw perceel (adres + kadastrale info).

Maak een afspraak

Vooroverleg bouwproject

Heb je reeds een concreet en uitgewerkt ontwerp voor een groot bouwproject (meergezinswoningen, verkavelingen (met wegenis), bedrijfsgebouwen,…), dat je voor het indienen via het omgevingsloket wil aftoetsen bij de dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling?

Mail je voorontwerp naar stedenbouw@dendermonde.be

Je project krijgt via deze weg een dossiernummer en wordt grondig onderzocht. Een advies vanuit de dienst wordt nadien naar je toegezonden. De bevindingen uit dit advies neem je mee in de aanvraag tot Omgevingsvergunning.

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 35
Fax
052 25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.