Reispas en visum

Als u wilt reizen, moet u over een document beschikken dat uw identiteit bevestigt. Voor sommige landen volstaat de identiteitskaart of kids-ID, maar voor andere landen hebt u een reispas nodig en in sommige gevallen zelfs nog een visum, inentingskaart of geboorteakte. Voor de specifieke vereisten per land kunt u terecht op de website van de FOD Buitenlandse Zaken

Als u een aanvraag indient, moet u onderstaande gegevens ter beschikking stellen. Deze worden in de chip van uw reispas opgeslagen:

 • Gegevens over uw identiteit en nationaliteit (via het rijksregisternummer)
 • Uw vingerafdrukken (vanaf 12 jaar) 
 • Uw recente pasfoto (in kleur)
 • Uw handtekening (vanaf 6 jaar)

Hoe aanvragen?

Kom persoonlijk naar de dienst bevolking. 

Minderjarigen moeten altijd vergezeld zijn van een ouder of voogd, hij of zij moet ook een handtekening plaatsen op het aanvraagformulier. 

Vanaf januari 2019 enkel na afspraak. U kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Voor wie?

 • Belgen ingeschreven in een gemeente
 • Belgen woonachtig in het buitenland en ingeschreven in een consulaire post. Zij kunnen enkel de gewone of dringende procedure aanvragen. De aanvraag moet gebeuren (in afdalende volgorde) in de laatste gemeente waar u ingeschreven was, of de gemeente waar u geboren bent of de gemeente van keuze.
 • Erkende vluchtelingen, erkende staatlozen en sommige vreemdelingen bij de dienst vreemdelingen op afspraak. Klik hier voor meer info.

Wat meebrengen?

 • Een recente pasfoto die voldoet aan de vereisten van de Internationale Luchtvaartorganisatie, de ICAO-normen
 • Uw identiteitskaart
 • Uw vervallen reispas indien deze minder dan of 10 jaar geleden afgeleverd is
 • Bij diefstal het proces-verbaal afgeleverd door de politie

Prijs?

Normale procedure - leveringstermijn 7 werkdagen

  Geldigheidsduur Prijs
0 t.e.m. 17 jaar 5 jaar 41 EUR
vanaf 18 jaar 7 jaar 90EUR

Dringende uitzonderingsprocedure - leveringstermijn 1 werkdag (aangevraagd op normale werkdag voor 12.30 u.) of 2 werkdagen (aangevraagd op zaterdag of woensdagnamiddag)

  Geldigheidsduur Prijs
0 t.e.m. 17 jaar 5 jaar 220EUR
vanaf 18 jaar 7 jaar 270EUR

Superdringende uitzonderingsprocedure - leveringstermijn 4,5 uur aanvraag in de gemeente en afhaling in de Koloniënstraat te Brussel*

  Geldigheidsduur Prijs
0 t.e.m. 17 jaar 5 jaar 280EUR
vanaf 18 jaar 7 jaar 330EUR

Superdringende uitzonderingsprocedure - leveringstermijn 4,5 uur aanvraag én afhaling aan het loket in de Koloniënstraat te Brussel*

  Geldigheidsduur Prijs
0 t.e.m. 17 jaar 5 jaar 320 EUR
vanaf 18 jaar 7 jaar 350 EUR

  *Loket paspoorten en identiteitskaarten: Koloniënstraat 11 - 1000 Brussel. De ingang van het loket bevindt zich op tien meter links van het huisnummer 11. 
Openingsuren: van maan- tot vrijdag: 8.30 - 20 u. en op zaterdag: 8.30 -12.30 u.
Tel. 02-518 21 16 - helpdesk.belpic@rrn.fgov.be

Verlies of diefstal

U moet een aangifteformulier voor verlies of diefstal invullen en ondertekenen bij de dienst bevolking bij aanvraag van een nieuw paspoort.

In geval van diefstal legt u ook een proces-verbaal van de politie voor. 

U kunt ook gratis naar DOCSTOP bellen op 00800-2123 2123 en zelf uw reispas blokkeren.
Zo voorkomt u het risico op frauduleus gebruik van uw document en eventuele financiële gevolgen.

Afhandeling?

U ontvangt een sms of e-mail als uw reispas klaar is.
U haalt uw reispas af in de Stadswinkel. Neem een ticket aan de ticketzuil en wij helpen u verder.

Contact

Dienst bevolking

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-52 9200
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.

Stadswinkel

Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-52 9200
E-mail
Vandaag open van 9 tot 14 u.
Morgen open van 9 tot 14 u.

Dienstverlening zonder afspraak