naar top
Gemeente Dendermonde

Ruimtelijk structuurplan

In een ruimtelijk structuurplan legt een overheid haar visie vast op de ruimtelijke ordening. Het Vlaams Gewest, de provincie en de gemeente maken elk voor hun bevoegdheden een ruimtelijk structuurplan op. Deze plannen doen geen uitspraken over concrete percelen, noch over het afleveren van concrete vergunningen. Het zijn plannen met een zeker abstractieniveau die antwoord geven op uiteenlopende vragen. Hoeveel woningen moeten er over vijf jaar zijn? Op wat voor locaties gaan we die bouwen? Hoeveel ruimte creëren we voor bedrijven? ...

Het Ruimtelijk Structuurplan Dendermonde (GRS) vormt voor het lokaal bestuur een strategisch beleidsdocument dat de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van haar grondgebied kadert. Het geeft een langetermijnvisie met doelstellingen en acties op korte, middellange en lange termijn. Met dit document wil men samenhang brengen in de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van de beslissingen die te maken hebben met ruimtelijke ordening.

Het Ruimtelijk Structuurplan Dendermonde is enkel bindend voor de stad zelf en al de instellingen die aan het lokaal bestuur toebehoren. Het structuurplan is met andere woorden niet bindend voor individuele personen. Daarvoor moet de visie in het GRS eerst vertaald worden in juridische documenten zoals verordeningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Deze reglementen en plannen zijn op hun beurt bindend voor zowel burger als overheid.

Wens je graag uitleg over dit onderwerp, dan kan je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling na afspraak. Je kan een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 35
Fax
052 25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.