naar top
Gemeente Dendermonde

Stedenbouwkundig attest

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als je de inlichtingen over een perceel, gelegen in het Vlaamse Gewest, bevestigd wilt zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heb je meer zekerheid.

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  • in de periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften.
  • de verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden.
  • het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.

Let op! Een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Hoe aanvragen?

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.

Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp. Zo kan je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

De inhoud van jouw aanvraag tot een stedenbouwkundig attest kan je terugvinden in de aanstiplijst bij het aanvraagformulier (zie 'Downloads').

1. Via post

  • Download het aanvraagformulier (zie 'Downloads').
  • Stuur twee exemplaren van het aanvraagformulier en twee exemplaren van de bij te voegen documenten aangetekend op met de post naar 'Lokaal bestuur Dendermonde, dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde'.

2. Indienen in de Stadswinkel (zonder uitleg)

  • Download het aanvraagformulier (zie 'Downloads').
  • Je kan de ingevulde exemplaren: twee exemplaren van het aanvraagformulier en twee exemplaren van de bij te voegen documenten indienen in de Stadswinkel. 

Wil je meer info over dit onderwerp, dan kan je langskomen bij het loket omgevingsvergunning. 

Vanaf januari 2019 enkel na afspraak. Je kan een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Prijs?

Een overzicht van de prijzen vind je onder ‘Belasting afgifte administratieve stukken’.

Afhandeling?

We starten met een onderzoek naar de volledigheid en ontvankelijkheid van jouw aanvraag binnen 30 kalenderdagen (dwingende termijn – als we binnen deze 30 kalenderdagen het onderzoek niet hebben afgerond, wordt jouw aanvraag geacht volledig en ontvankelijk te zijn).

Na deze termijn nemen we een beslissing over jouw aanvraag binnen 75 kalenderdagen (termijn van orde – we proberen ons te houden aan deze termijn, maar omwille van diverse redenen is een uitzondering mogelijk, hier zijn geen juridische gevolgen aan verbonden).

Contact

Loket omgevingsvergunning

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 35
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Stadswinkel

Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 52 9200
E-mail
Vandaag open van 9 tot 14 u.
Morgen open van 9 tot 14 u.
  • schets