naar top
Gemeente Dendermonde

Stedenbouwkundige overtreding - melding

Een melding van een mogelijke stedenbouwkundige overtreding doe je met het meldingsformulier (zie 'Downloads'). 

Het ingevulde formulier kan je indienen op 3 manieren:

1. Via mail

Mail je meldingsformulier naar stedenbouw@dendermonde.be. Voeg altijd de nodige bewijsstukken toe (bv. foto's).

2. Via post

Stuur je meldingsformulier met de post naar 'Lokaal bestuur Dendermonde, team omgeving, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde'. Voeg altijd de nodige bewijsstukken toe (bv. foto's). 

3. Via het loket

Kom langs bij team omgeving. Breng altijd de nodige bewijsstukken mee (bv. foto's). 

Dit kan enkel na afspraak. Je kan een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Afhandeling?

Op basis van de informatie die u aanlevert, gaan we na of uw melding elementen bevat van stedenbouwkundige aard. Deze worden vervolgens verder onderzocht. Voor elementen van burgerrechtelijke aard wordt u doorverwezen naar de vrederechter.

Bij het stedenbouwkundig onderzoek gaan we de standpunten na van de diverse betrokken partijen. Er zijn verschillende stappen:

  • Er komt een intern stedenbouwkundig onderzoek, inclusief bevraging van de betrokken partijen.
  • Bij vaststelling van een stedenbouwkundige overtreding volgt de vraag naar herstel in oorspronkelijke toestand of aanvraag van een regularisatievergunning.
  • Bij gebrek aan resultaat volgt een afweging en een eventuele beslissing door het college van burgemeester en schepenen inzake het inleiden van een herstelvordering bij de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid.
  • Bij positief advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid wordt het dossier doorgegeven aan het Openbaar Ministerie, in functie van gerechtelijke vervolging.

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 35
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.