naar top
Gemeente Dendermonde

Uitzonderlijk vervoer door Dendermonde

Voertuigen die gebruikmaken van openbare wegen moeten voldoen aan regels voor het maximale gewicht, breedte en lengte. Wie voertuigen in het verkeer wil brengen die, door hun constructie of door de ondeelbare lading die ze vervoeren, tenminste één van de volgende afmetingen overschrijden, heeft daarvoor een vergunning nodig:

 • Lengte:
  • Enkelvoudig voertuig: 12 m
  • Trekker + oplegger: 16,50 m
  • Vrachtwagen + aanhangwagen: 18,75 m
 • Breedte: 2,55 m
 • Hoogte: 4 m
 • Massa: 44 ton voor samenstellingen met 5 assen
 • Overstek achteraan: 3 m

Vergunning aanvragen

Een vergunning vraag je aan bij de dienst uitzonderlijk vervoer van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid via de webapplicatie WebTeuv.

Bijkomend moet een uitzonderlijk vervoer hierbij het routenetwerk volgen dat door de Vlaamse Overheid wordt opgelegd.

Wet- en regelgeving

Uitzonderlijk vervoer op Dendermonds grondgebied

Van zodra de aanvraag bij het Agentschap Wegen en Verkeer is ingediend, moet je deze aanvraag ook richten aan stad Dendermonde. Hierbij is het belangrijk aan te geven of je bij de uitvoering van het uitzonderlijk vervoer het voorziene routenetwerk (in hoofdzaak gewestwegen) kan blijven volgen of dat je hierop toch een afwijking nodig hebt (bv. een stuk van de route loopt over gemeentewegen).

In het geval van een reisroute via het voorziene routenetwerk is een verkorte administratieve aanvraagprocedure van toepassing.

Indien bij de uitvoering van het uitzonderlijk transport echter een afwijking noodzakelijk is, omwille van bijvoorbeeld obstakels op het traject, en er hierdoor over gemeentewegen dient gereden te worden, dan is een lange procedure van toepassing.

In deze procedure neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing over het al of niet toelaten van het uitzonderlijk vervoer.

Het is mogelijk dat het schepencollege hierbij (tijdelijk) geen toelating geeft voor de uitvoering van een uitzonderlijk vervoer, omwille van wegenwerken, een grootschalige evenement, een omleidingstraject, een inname van de openbare weg …

Alle concrete info over beide aanvraagprocedures en de voorwaarden, kan je terugvinden in onderstaande pdf.

Contact

Dienst mobiliteit en verkeer

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 42
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.