naar top
Gemeente Dendermonde

Inspraakperiodes over projecten in je buurt op een rijtje

Ook wij, Dendermondenaren, hebben het recht om onze mening te geven over plannen en projecten die invloed hebben op onze omgeving. Daarbij zien we deze omgeving ruimer dan de huidige stadsgrenzen. Ook voor Vlaamse, Brusselse, federale en eventueel buitenlandse plannen kan je vanaf nu je stem laten horen.

Hoe doe je dit?

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van:  

  • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
  • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
  • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
    • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
    • de federale overheid
    • een buurland

Naar het portaal

Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog altijd naar de gemeentelijke en provinciale websites kijken.

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

  • Plan ruimtelijke ordening