naar top
Gemeente Dendermonde

Onderzoek PFAS Oude Vest 150

De brandweersite aan de Oude Vest 150 wordt niet proactief onderzocht door de OVAM omdat er een decretale onderzoeksverplichting op het terrein rust voor de algemene uitbating van de kazerne. Naar aanleiding van de bouw van de nieuwe brandweerkazerne nam de stad het initiatief om in kader van PFAS ook een verkennend bodemonderzoek uit te voeren. Het verkennend bodemonderzoek is intussen afgerond en aan de OVAM bezorgd om goed te keuren en te beslissen over eventueel verder onderzoek. 

In afwachting van het resultaat vraagt de Vlaamse overheid om binnen een straal van 100 meter rondom de site volgende preventieve voorzorgsmaatregelen in acht te blijven nemen. Bewoners werden hierover geïnformeerd via een bewonersbrief in juli 2021.

  • Kinderen jonger dan 12 jaar, immuungecompromitteerde personen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of willen zwanger te worden, krijgen het advies om geen zelfgeteelde groenten of fruit te consumeren.
  • De rest van de bevolking krijgt het advies om zelfgeteelde groenten of fruit met mate te consumeren en dus een goede mix aan te houden met fruit en groenten die gekocht zijn. Het fruit en de groenten moeten steeds goed gewassen worden voor consumptie.
  • Eet geen eieren van eigen kippen die in uw tuin worden gehouden.
  • Eet geen kleinvee dat in deze zone wordt gekweekt.
  • Gebruik geen grondwater om de moestuin te irrigeren.
  • Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin.

Waar vind je meer informatie?

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Deze voorzorgsmaatregelen gelden voor langere termijn tot er meer wetenschappelijke inzichten beschikbaar zijn om op Vlaams niveau de maatregelen aan te passen of af te bouwen.

Contact

Dienst leefmilieu

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 50
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.