Parkeerplaatsen voor personen met een handicap

Parkeren in de buurt van openbare plaatsen en gebouwen

Het stadsbestuur voorziet in kernen van deelgemeenten en nabij openbare gebouwen een aantal parkeerplaatsen exclusief voor personen met een beperking. U herkent deze plaatsen aan het rolstoellogo op het bijhorende verkeersbord. Vaak worden deze parkeerplaatsen ook blauw geschilderd om de herkenbaarheid te verhogen.  

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kunt u op deze parkeerplaatsen parkeren. Verder kan u in Dendermonde gratis en onbeperkt parkeren waar parkeren toegelaten is.

De regelgeving over parkeerkaarten kan u vinden onder: https://handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/parkeerkaart.htm Opgelet! De parkeerkaart is persoonlijk: niemand mag van de kaart gebruik maken als jij zelf niet aanwezig bent in het voertuig.

Alle aanvragen m.b.t. de handicap gebeuren online via: https://handicap.belgium.be/nl/mijn-dossier

Parkeren in de buurt van uw woning 

Als u parkeerproblemen ondervindt in de buurt van uw woning, kunt u een bijkomende parkeerplaats voor personen met een beperking aanvragen. Op basis van uw aanvraag zal de dienst mobiliteit en verkeer beslissen of er al dan niet een bijkomende parkeerplaats voorzien wordt. 

Opgelet: Als uw aanvraag goedgekeurd wordt, is deze bijkomende parkeerplaats niet exclusief voor u. Alle personen die beschikken over een parkeerkaart voor personen met een handicap kunnen op deze plaats parkeren.

Voorwaarden?

De aanvrager beschikt over: 

  • een parkeerkaart voor personen met een handicap.
  • een Algemeen attest dat de verminderde zelfredzaamheid in de 6 pijlers aantoont.

Beide documenten worden afgeleverd door de FOD Sociale Zaken - Directie-generaal voor personen met een handicap.

Hoe aanvragen?

1. Online
Meld u aan, vul de gegevens in. Onderaan het online-aanvraagformulier kan u kopijen van de parkeerkaart en het algemeen attest toevoegen. Klik daarna op verstuur. 
Online aanvragen

2. Via het loket (enkel op afspraak)

Een aanvraagdocument kan u verkrijgen aan het loket bij de dienst Mobiliteit en verkeer.
Maak een afspraak

Wat meebrengen?

Bij een afspraak aan het loket brengt u mee:

  • een kopij van de parkeerkaart (voor- en achterzijde).
  • een kopij van het algemeen attest.
  • een schets van de locatie waar u een parkeerplaats wenst aan te vragen.
  • een aantal foto's van de locatie.

Afhandeling?

De dienst Mobiliteit en verkeer brengt u op de hoogte van hun beslissing. 

Contact

Dienst mobiliteit en verkeer

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 42
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.