naar top
Gemeente Dendermonde

Bewegwijzering

Voor geïsoleerde handels- en horecazaken of afzonderlijke sportterreinen die gelegen zijn buiten de bebouwde kom, kan je individuele bewegwijzering aanvragen. 

Voorwaarden?

  • Het reisdoel is gelegen buiten de bebouwde kom. 
  • Het reisdoel brengt veel verkeer met zich mee. 
  • De signalisatie is noodzakelijk om de meest geschikte route aan te duiden (om bv. woonstraten te ontlasten van verkeersdrukte). 
  • Er mogen maximum 2 reisroutes aangeduid worden die vertrekken vanuit een belangrijke weg voor doorgaand verkeer (gewestweg). 
  • Het vertrekpunt van de bewegwijzerde route ligt buiten de bebouwde kom. 
  • De bewegwijzerde route mag maximum 2 kilometer lang zijn. 

Hoe aanvragen?

1. Online
Vraag online nieuwe bewegwijzering aan

2. Via het loket (enkel op afspraak)
Maak een afspraak over nieuwe bewegwijzering

Breng een schets mee met de gewenste routes en foto's van de locaties waar je de bewegwijzering liefst ziet aangebracht. 

Prijs?

Gratis. Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, betaalt de bevoegde wegbeheerder.

Afhandeling?

We kijken na of jouw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en maken deze vervolgens ter goedkeuring over aan het Vlaams Gewest.

Na maximum 2 maanden krijg je antwoord of jouw aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd. Vervolgens bestellen en plaatsen wij de bewegwijzering.

Contact

Dienst mobiliteit en verkeer

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 42
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

  • Wegwijzer