Stedenbouwkundige verordeningen

Het stadsbestuur heeft de bevoegdheid om zelf regelgeving uit te werken ten aanzien van een beperkt aantal ruimtelijke aspecten. Hiervoor zijn een aantal gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen uitgewerkt:

  • Verordening op reclames, uithangborden en andere publiciteitsmaatregelen.
  • Verordening op de uitsprongen op de rooilijn.
  • Verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater.

Zie ‘Downloads’ voor een uitgebreid overzicht van deze verordeningen.