Verblijfskaarten voor vreemdelingen

Na inschrijving in de gemeente krijgt de vreemdeling een verblijfskaart (=verblijfsvergunning): een kartonnen kaart (immatriculatieattest A (AI of oranje kaart) of een elektronische vreemdelingenkaart (eVK): A, B, C, D, E, E+, F, F+ of H (het type hangt af van de procedure). 

Hoe aanvragen?

U wordt uitgenodigd voor het verkrijgen van een verblijfskaart. U moet een afspraak maken voor de aanvraag van de elektronische verblijfskaart en het immatriculatieattest en voor het afhalen van de eVK een drietal weken later wanneer u de codes ontvangt.

Wanneer u de codes verloren bent, maakt u ook een afspraak om nieuwe aan te vragen mits betaling van 5 EUR.

Maak een afspraak

Wat meebrengen?

  • Uitnodiging
  • Uw verblijfskaart of een attest van verlies of diefstal (afgeleverd door de politie)
  • 1 recente pasfoto die voldoet aan de vereisten van de Internationale Luchtvaartorganisatie, de ICAO-normen.

Prijs?

  • Immatriculatieattest A (oranje kaart): 10 EUR 
  • Elektronische vreemdelingenkaart (eVK): 21 EUR
  • Dringende procedure elektronische vreemdelingenkaart, aanvraag voor 15 uur: 90 EUR (levering eVK en codes de tweede werkdag na de aanvraag voor 12 uur)
  • Zeer dringende procedure elektronische vreemdelingenkaart, aanvraag voor 15 uur: 130 EUR (levering eVK en codes de eerste werkdag na de aanvraag voor 12 uur)
  • Heropvragen codes: 5 EUR

Afhandeling?

Binnen de 3 weken ontvangt u een brief met afscheurstroken van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Deze brief vermeldt uw persoonlijke pin- en pukcode. Deze codes hebt u nodig om uw elektronische vreemdelingenkaart af te halen en te activeren. De pincode kunt u aan het loket wijzigen.

Het immatriculatieattest wordt onmiddellijk aan het loket afgeleverd.

Verloren codes worden binnen de 3 weken bij ons geleverd. U krijgt een uitnodigingskaartje om deze te komen afhalen.

Verlies of diefstal? 

Doe onmiddellijk aangifte bij de politie. Vergeet uw pasfoto niet. U ontvangt een attest van verlies.
Na onderzoek van de wijkinspecteur, ontvangt u een uitnodiging van de dienst vreemdelingenzaken om een duplicaat aan te vragen. Breng 1 pasfoto en het attest van verlies mee. 

Contact

Dienst vreemdelingenzaken

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 80
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.