naar top
Gemeente Dendermonde

WERF 4: Meer groen, meer parken

In Dendermonde is gelukkig al heel wat (openbaar) groen aanwezig. Jammer genoeg komt het niet altijd tot zijn recht of is het niet altijd vlot toegankelijk. Deze legislatuur gaan we volop voor meer zuurstof in de woonkernen door méér groen, maar ook door iedereen nog meer mee te laten genieten van het groen dat er al is.

Bestaande parken worden omgevormd tot natuurparken waar alles logischer in elkaar overvloeit. Op de speelplaatsen van onze stadsscholen maken versteende speelplaatsen plaats voor maximaal ontharde natuurspeelplaatsen. Ravotplezier verzekerd!

Groene deelgemeenten

We gaan in de kernen van al onze deelgemeenten resoluut voor bijkomend groen waaronder:

  • De oude, vervallen pastorie in Schoonaarde wordt gesloopt en maakt plaats voor een groene ruimte, die samen met de pastorietuin een aangename plek wordt om te verpozen. Ook de naastgelegen begraafplaats krijgt een groenere ‘look’ als parkbegraafplaats.
  • In Oudegem zullen inwoners kunnen genieten van een toegankelijk park dat zal ontstaan vanuit de groene ruimte achter het parochiecentrum, samen met de heringerichte pastorietuin.
  • Het hoofdgebouw van de Appelbloesem in Appels wordt afgebroken, ten voordele van een groene oase in de dorpskern waar verenigingen en passanten zich thuis voelen.
  • De Onze-Lieve-Vrouwekerk is de plek in het stadscentrum waar dagelijks heel wat scholieren samenstromen. In samenspraak met de buurtbewoners en het Óscar Romerocollege willen we dit plein herinrichten tot een groener ontmoetingsplein.
  • De klassieke begraafplaats van Sint-Gillis maakt plaats voor een echte parkbegraafplaats. Een toekomstgerichte visie op begraafplaatsen brengt ons van dode naar levende begraafplaatsen waarbij we omvormen naar parkbegraafplaatsen via vergroening, de begraafplaats als rouw- en gedenkplek, ontmoetingsplek, historische plek en rustplek.
  • Ons pareltje Vlassenbroek is op vandaag al zo’n plek waar u als Dendermondenaar stevig uw longen kan open zetten. De dorpskern kreunt echter vaak onder (te) veel auto’s op zoek naar een parkeerplek. Daarom zal een mobipunt gerealiseerd worden bij de inkom van de dorpskern, met o.a. een parking voor wie met de wagen komt. De waterlopen zullen niet langer vervuild worden dankzij nieuwe rioleringen, die aansluiten op het rioolwaterzuiveringsstation. Hierbij zullen ook wegen en pleinen heraangelegd worden zodat het zowel aantrekkelijk blijft voor dagtoeristen als voor de omwonenden zelf. Het gecontroleerd overstromingsgebied wordt er ook afgewerkt.

Opwaardering Vier Denders

Het actieplan ‘Vier Denders’ toont hoe potentiële troeflocaties een boost kunnen krijgen door ze met elkaar te verbinden. Er worden acties gebundeld die gelinkt zijn door hun band met het water in en rond de binnenstad. Er is aandacht voor fietsverbindingen, natuurontwikkeling, militair erfgoed, toegankelijkheid, educatieve ontsluiting, toerisme en recreatie.