naar top
Gemeente Dendermonde

WERF 6: Veilig fietsen

Veilige schoolomgevingen

Het lokaal bestuur zal in overleg met de scholen maar ook met de buurtbewoners blijven werken aan het veilig herinrichten van schoolomgevingen. Dit moeten - waar mogelijk - aangename plekken worden waar kinderen zonder begeleiding van hun ouders zich veilig kunnen verplaatsen.

Naast de schoolomgevingen zelf wensen wij ook aandacht te besteden aan de schoolroutes. De schoolroutekaart die hiervoor is opgemaakt, geeft nog enkele knelpunten aan. Die schoolroutekaart is een werkinstrument en zal continu aangepast worden naargelang de omgevingsomstandigheden wijzigen.

Fietssnelwegen

Het lokaal bestuur van Dendermonde ondersteunt volop de aanleg van fietssnelwegen op haar grondgebied zodat er een volwaardig alternatief kan ontstaan voor het gemotoriseerd woon-werkverkeer. Dit kan de ochtend- en avondfiles doen afnemen.

Vanaf 2020 zal de fietssnelweg naast spoorlijn 53 (Gent – Dendermonde – Mechelen) door de provincie in samenwerking met de stad aangelegd worden vanaf het kruispunt met de Gasthuisstraat tot de Zijbaan. Het lokaal bestuur zal initiatief nemen om de kruising van deze fietssnelweg met de Oudegemse baan via een fietsbrug of -tunnel te laten uitwerken zodat de veiligheid op dit punt verhoogt.

De fietssnelweg tussen Oudegem en Gijzegem zal in samenwerking met de provincie, Infrabel en NMBS uitgewerkt worden om de zachte verbinding tussen Dendermonde en Aalst te versterken.

Voor het fietsverkeer tussen Lebbeke en Sint-Gillis zal een project onderzocht worden tot realisatie van een fietssnelweg als alternatief voor de Heirbaan en Sint-Gillislaan.

De stad zal ten volle samenwerken met de provincie om haar projecten voor fietssnelwegen op ons grondgebied te ondersteunen. De aanleg van de fietssnelwegen gebeurt maximaal in harmonie met de bestaande infrastructuur.