naar top
Gemeente Dendermonde

Verkeersmaatregelen Appels

In Appels willen we graag in samenspraak met de inwoners een aantal verkeersmaatregelen invoeren die de straten er veiliger en fietsvriendelijker maken.

De stad werkte plannen uit die tijdens een participatieavond op 30 maart 2023 werden toegelicht aan de inwoners. 

Na de kermisactiviteiten in juli 2023 zullen we de nieuwe maatregelen geleidelijk in proef opstellen om ze uit te testen.

Plannen in de Heirstraat

De vroegere school De Appelbloesem wordt afgebroken en op deze locatie zal de vzw Óscar Romeroscholen een multifunctionele basisschool bouwen. Er komt een nieuwe polyvalente ruimte, die niet alleen gebruikt zal worden door de school, maar ook door de buitenschoolse opvang, verenigingen, families ... De terreinen rond de school vormen we om tot een park dat toegankelijk is voor iedereen, zowel tijdens als na de schooluren.

Hier lees je meer informatie over de plannen in de Heirstraat

Het inrichten van veilige schoolomgevingen is een prioriteit voor stad Dendermonde. Om dit in de toekomst ook in de Heirstraat te garanderen, worden volgende verkeersmaatregelen genomen. We zetten de proefopstellingen uit in de week na de kermisactiviteiten in juli.

Om de maatregelen uit te proberen, zetten we deze proefopstellingen op. Nadien volgt een evaluatie.
Tijdens de proefperiode kunt u opmerkingen en suggesties doorgeven via mobiliteit@dendermonde.be.

Eenrichtingsverkeer in de Heirstraat tussen Sint-Ursulastraat en Koebosstraat

Gemotoriseerd verkeer zal alleen nog in de richting van de Koebosstraat kunnen rijden (Appels uitwaarts). Fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs mogen steeds in beide richtingen fietsen.
Deze maatregel wordt in proef opgesteld in de week na de kermisactiviteiten in juli 2023.

De straat is vrij smal om te parkeren en verkeer in 2 richtingen toe te laten, waardoor er regelmatig op het voetpad wordt gereden.

Gemotoriseerd verkeer zal alleen nog in de richting van de Koebosstraat (Appels uitwaarts) kunnen rijden. Fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs mogen steeds in beide richtingen fietsen.

Er zijn meerdere voordelen voor de voorgestelde rijrichting:

  • In de Heidestraat is reeds inwaarts eenrichtingsverkeer voorzien, gezien de slechte zichtbaarheid omgekeerd. Heirstraat is dan weer uitwaarts, zo ontstaat er een leesbare verkeerslus.
  • Appels is in- en uitwaarts bereikbaar via Vrijstraat en Heidepark, inwaarts ook via Kapellestraat of Heidestraat.
  • Heirstraat kan op deze manier een ‘schoolstraat’ worden.
  • De Heirstraat, die deel uitmaakt van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk dat Dendermonde met het veer en het jaagpad verbindt, wordt zo fietsvriendelijker.

Aanpassing parkeren in de Heirstraat

We schaffen halfmaandelijks beurtelings parkeren af. Parking wordt voorzien langs de kant met even huisnummers 116, 118 en 122, en langs de kant met oneven huisnummers 73 tot 91. Tussen de Sint-Ursulastraat en de Koebosstraat wordt er geparkeerd langs de kant met even huisnummers. Zie ook in bijlage.
Deze maatregel wordt in proef opgesteld in de week na de kermisactiviteiten in juli 2023.

We onderzochten welke kant het meest ideaal is om voor iedere garagepoort minstens 6 meter uitrijruimte te bieden. Uit die vergelijking zien we duidelijk dat de het parkeren langs de even kant in de Heirstraat de beste keuze is. 

Heirstraat wordt 'schoolstraat'

Bij een schoolstraat wordt bij de begin- en einduren van een schooldag de straat voor een korte periode wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Deze regeling treedt pas in werking eens de nieuwe school in gebruik zal zijn.

Afgelopen jaren werden verschillende schoolomgevingen verkeersveiliger gemaakt door de invoering van een ‘schoolstraat’. Dit gebeurde telkens in constructieve samenwerking met de scholen.

Met het invoeren van een ‘schoolstraat’ zorgen we ervoor dat de verkeerschaos vlak voor de schoolpoort uitblijft. Kinderen en hun ouders kunnen op een veilige manier van en naar school gaan.

In een 'schoolstraat' wordt de openbare weg tijdens de begin- en einduren van een schooldag voor een korte periode afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers, rijwielen en speed pedelecs zijn wel toegelaten.       

In schoolstraten is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers, rijwielen en speed pedelecs. Gemotoriseerd verkeer mag de straat niet inrijden, maar mogen de straat wel stapvoets verlaten. Ze doen dit stapvoets. Ze laten de doorgang vrij voor voetgangers en fietsers, verlenen hun voorrang en stoppen zo nodig. De ‘Schoolstraat’ is sinds 20 oktober 2018 opgenomen in de wegcode. 

Vragen van buurtbewoners tijdens de participatieavond

Naar aanleiding van de participatieavond, waren er ook vragen van buurtbewoners. Lees verder, voor meer informatie.

Wat met overlast van auto's en parking in de buurt van de nieuwe school?

Worden er verkeerstellingen gehouden?

Waarom wordt er geen 'kiss en ride' zone ingevoerd aan de school?

Waar kan ik informatie vinden over de plannen van de nieuwe school en het groene park?

Wat met bereikbaarheid van de Heirstraat voor hulpdiensten, handelaars en tijdens evenementen?

Lees in de downloads alle antwoorden op bezorgdheden van buurtbewoners.

Andere verkeersmaatregelen in Appels

Na de plaatsing van de signalisatie in de Heirstraat zullen volgende maatregelen geïmplementeerd worden in een proefopstelling. Na evaluatie en eventuele bijsturing wordt overgegaan tot een definitieve aanpassing. 
Tijdens de proefperiode kunt u opmerkingen en suggesties doorgeven via mobiliteit@dendermonde.be.

Verlaging snelheid Bevrijdingslaan en aangrenzende gemeentewegen

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) pakt momenteel heel wat knelpunten aan op scholenroutes waarbij ze o.a. bushaltes toegankelijker maken en oversteekplaatsen voor voetgangers veiliger maken. Deze oefening zal ook gemaakt worden voor de Bevrijdingslaan.

Hiervoor wordt de bebouwde kom in de Bevrijdingslaan verplaatst van het kruispunt met de Lindestraat naar het kruispunt Vrijstraat. De verlaging van de snelheid op deze doorgangsweg is de reden om de snelheid op de aangrenzende gemeentewegen te verlagen van 50 naar 30 km/u.

Fietsstraten en fietszones

De Heidestraat is inmiddels een fietszone in proefopstelling. Daarnaast wordt ook de Hoofdstraat tussen de Rijckelstraat en het jaagpad een fietszone.

Dit stuk kent een grote hoeveelheid fietsers en de weg is smal en kronkelig. Het is daar niet aangewezen om fietsers voorbij te steken.

In een fietszone mag je maximum 30 km/u rijden en mag je fietsers niet voorbij steken.

Uitbreiding zone 30

De Heirstraat en de Hoofdstraat werden geselecteerd als bovenlokale functionele fietsroute. Deze fietsroute maakt de verbinding met het veer richting Berlare en de langeafstandsfietsroute langs de Schelde. De Vrijstraat werd geselecteerd als lokale fietsroute.

Er is reeds een zone 30 aanwezig in een stuk van de Heirstraat. Deze zone 30 breiden we uit over de gemeentewegen van Appels: Heirstraat, Hoofdstraat, Vrijstraat, Stuifstraat, Kapellestraat, Heidepark, Heidestraat, Sint-Apolloniastraat, Sint-Ursulastraat en een stukje Koebosstraat aan de Bevrijdingslaan.

Verkeerssituatie in de Heidestraat

Sinds augustus 2022 hebben wij in de Heidestraat een aantal proefmaatregelen uitgevoerd om de verkeerssituatie te verbeteren. Zo hebben wij een fietsstraat en eenrichtingsverkeer van Bevrijdingslaan richting Heidepark ingesteld (behalve voor fietsers, bromfietsers klasse A en P - speed pedelecs). Daarnaast hebben wij ook de parkeerproblematiek aangepakt. Deze maatregelen zullen op 4 juli ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Lees meer over de Heidestraat

Contact

Dienst mobiliteit en verkeer

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 42
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.