naar top
Gemeente Dendermonde

Zwerfvuil en sluikstort

Een leeg blikje, hondenpoep op het voetpad, restafvalzakken … Zwerfvuil en sluikstort zorgt voor heel wat ergernis. Om deze problematiek aan te pakken, zet het lokaal bestuur acties op touw om de netheid op het openbaar domein te verbeteren.

Al dat afval ontsiert het straatbeeld, verstopt de riolen, vervuilt de bodem en het water ... en kan gevaarlijk zijn voor voorbijgangers en opruimers. Afval achterlaten is verboden en kan bestraft worden met een GAS-boete.

Heb je een sluikstort of zwerfvuil opgemerkt?

Meld het via het online meldingsformulier of neem contact op met de dienst leefmilieu.

Heb je zin om zelf de handen uit de mouwen te steken om jouw buurt zwerfvuilvrij te maken? Vraag een zwerfvuilactie aan of steek als vrijwillige zwerfvuilmeester de handen uit de mouwen. 

Wat doet de stad?

Werk maken van een propere stad, dat doen we niet alleen! De reinigingsdienst, medewerkers van de dienst milieu en platteland, intercommunale Verko, medewerkers van Mooimakers ... én uiteraard iedereen die gebruik maakt van het openbaar domein draagt zijn of haar steentje bij. We pakken de afvalproblematiek op integrale wijze samen met alle stakeholders aan door:

 • Objectief de netheid van de stad via de netheidsbarometer te meten
 • Een actief straatvuilbakkenbeleid op touw te zetten met een inventaris van de straatvuilnisbakken op het openbaar domein, plaatsingscriteria ... om zo de ideale vuilbak op de juiste plek te krijgen
 • Gratis handschoenen, fluohesjes, zwerfvuilzakken … ter beschikking te stellen en logistieke ondersteuning bij zwerfvuilacties te bieden voor scholen, verenigingen, wijkcomités, … met een beloningssysteem
 • Zwerfvuilmeesters te ondersteunen die vrijwillig in een bepaalde regio het zwerfvuil "meester" willen worden
 • Reinigingsdiensten straten, pleinen en voetpaden te laten vegen, straatvuilnisbakken te ledigen ... 
 • Handhavers zoals gemeenschapswachten, lokaal toezichthouders, GAS-vaststellers, politieagenten ... samen met de reinigingsdienst sluikstorters op te sporen, te beboeten en sluikstorten en zwerfvuil op te kuisen
 • Speciale recipiënten te voorzien op publieke plaatsen

Uiteindelijk doel van alle acties is om de openbare netheid te verbeteren, met een daling van het aantal sluikstorten en zwerfvuil tot gevolg.

Netheidsbeleid

Voor elke actie die in het kader van netheid op touw wordt gezet kijkt de stad naar vijf belangrijke pijlers:

 1. Infrastructuur: de inrichting van de publieke ruimte, de plaatsing en proper houden van recipiënten (zoals vuilnisbakken), de organisatie van veegbeurten en opruimen van zwerfvuil alsook het aanbrengen van verkleinopeningen op vuilbakken vallen onder deze pijler.
 2. Omgeving: de inrichting van de publieke ruimte bepaalt of zwerfvuilgedrag wordt bevorderd of afgeremd. Anders dan bij de pijler ‘infrastructuur’ gaat het hier niet over elementen zoals vuilnisbakken of veegplannen, maar wel over de materiële omgeving die zwerfvuilgedrag kan uitlokken of begunstigen: leegstand, verloedering, anonimiteit en allerhande vormen van schade en verwaarlozing. De stationsomgeving, de sporthal, de Oude Vest … kunnen hierbij gezien worden als ‘icoonplaatsen’. Deze icoonplaatsen beïnvloeden, in grote mate, de beeldvorming rond de staat van de openbare ruimte. Daarom krijgen deze plaatsen ook best prioriteit in het beleid rond openbare reinheid.
 3. Communicatie en sensibilisering: Communicatie is op twee manieren belangrijk. Enerzijds om de mentaliteit en het gedrag van mensen te veranderen. Anderzijds om duidelijk te maken dat afval achterlaten maatschappelijk niet aanvaard wordt. Uiteindelijk is zwerfvuil een mentaliteitsprobleem dat we alleen samen met alle stakeholders kunnen aanpakken. Het ‘bespreekbaar’ maken van de zwerfvuilproblematiek en het gedrag ‘een sigarettenpeuk, blikje …
 4. Participatie: uiteindelijk gaat het om "ons" openbaar domein. De betrokkenheid bij de publieke ruimte verhogen en mensen aansporen tot een actieve medewerking bij het realiseren en het behouden van de netheid ervan. De zwerfvuilmeesters en glasbol peters en meters nemen bv. zelf initiatief om hun straat net en proper te houden en zijn dus echte voortrekkers in dit verhaal. Maar ook scholen, verenigingen en bewoners die zelf hun buurt proper houden. Het is per slot van rekening óns openbaar domein.
 5. Handhaving: dit is het sluitstuk van elk beleid en omvat zowel sociale controle als boetes. Dit kan voor sociale controle zowel door inwoners als door andere betrokkenen zoals gemeenschapswachten, wijkagenten … gebeuren. Meer formele handhaving gebeurt door lokaal toezichthouders, GAS-vaststellers en politie.

Handhavingscel sluikstorten

In samenwerking met intercommunale Verko zet de stad sinds 2018 samen met politie, reinigingsdienst en de dienst leefmilieu extra in op handhaving van sluikstorten. Sluikstorters die bij de lurven worden gevat, mogen zich aan hoge GAS-boetes verwachten.

Afvalbakkenplan

Met het afvalbakkenplan zetten we de juiste vuilbak op de juiste plaats. Straatvuilnisbakken zijn geen service voor mensen die in de buurt wonen, maar dienen wel voor bezoekers en passanten die zich op een correcte manier willen ontdoen van de wikkel van een snoepje, een leeg flesje/brikje/blikje, etensresten ... Straatvuilbakken zijn er dus om zwerfvuil te voorkomen en staan bij voorkeur op plaatsen waar mensen buitenshuis consumeren (roken, eten, drinken, kauwen, lezen ...). Naast een inventaris van het huidig aanbod van straatvuilbakken, staan er richtlijnen omtrent plaatsing, vervanging, aanbesteding, ... in het plan.

Uitleg over dit onderwerp?

Wil je uitleg over dit onderwerp, dan kun je terecht bij de dienst leefmilieu na afspraak. Je kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Contact

Dienst leefmilieu

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 50
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

Stadswinkel

Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 52 9200
E-mail
Vandaag open van 9 tot 14 u.
Morgen open van 9 tot 12 u.
 • zwerfvuil recycleren afval