naar top
Gemeente Dendermonde

Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen (BGO)

Iedere omgevingvergunningsaanvraag wordt getoetst aan de legaliteitsvereisten (bestemming, voorschriften, watertoets,…) alsook aan de goede ruimtelijke ordening.

De verenigbaarheid van de goede ruimtelijke ordening gebeurt in eerste instantie aan de hand van de inpasbaarheid in de onmiddellijke omgeving en bestaande toestand. Daarnaast kan de vergunningverlenende overheid ook rekening houden met beleidsmatig gewenste ontwikkelingen (BGO).

BGO bieden de stad de mogelijkheid om in het vergunningenbeleid rekening te houden met bepaalde beleidslijnen nog voor deze definitief juridisch verankerd zijn. Een BGO helpt de gemeente om een consequent beleid te voeren. BGO spelen enkel een rol bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. Ze kunnen enkel gebruikt worden naast en niet in strijd met de toepassing van de verordenende instrumenten.

De stad Dendermonde heeft onderstaande beleidslijnen goedgekeurd.

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 35
Fax
052 25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.