naar top
Gemeente Dendermonde

Fietssnelweg F44 Gent-Dendermonde-Mechelen

Fietssnelweg F44 deel Gent-Dendermonde

Deze route is in volle aanbouw. 

Traject Schoonaarde-Meersstraat

Dendermonde wil het fietsgebruik in de stad stimuleren en zet mee in op de aanleg van een fietssnelweg langs de spoorlijn 53 (Dendermonde-Gent), in samenwerking met Infrabel, de Provincie Oost-Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Dendermonde sloot een overeenkomst 2016) af met Infrabel (beheerder spoorwegen) met afspraken om langs de spoorlijn L53 een veilige fietssnelweg te kunnen aanleggen, op het traject tussen het station Schoonaarde en de Meersstraat.

Deze overeenkomst houdt naast de aanleg van de fietssnelweg nog andere maatregelen in om de veiligheid aan de spoorweg en de spoorovergangen te garanderen. 

Fietstunnel gebouwd

Met de bouw van de fietstunnel ter hoogte van de Hofstraat werd er een ondergrondse en veilige kruising gecreëerd tussen de fietssnelweg en de spoorlijn. Ter hoogte van de fietstunnel zal bovendien de fietssnelweg F43 Aalst-Dendermonde aantakken op de F44.

De fietstunnel werd, naast investeringen van Infrabel en de provincie ook mee gefinancierd via een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Fietsbrug afgewerkt

De nieuwe brug aan de noordkant van de spoorwegbrug vervangt de oude, versleten fietsbrug aan de zuidzijde. De fietsers op het jaagpad langs de Dender tussen Dendermonde en Aalst kunnen vlot de nieuwe fietssnelweg bereiken via een toegang langs de Oude Heirbaan.

Ook de aanleg van deze fietsbrug werd mee gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Deeltraject F44 van de Bosstraat tot de Meersstraat/Gasthuisstraat ingereden

Zaterdag 20 november 2021 werd het traject ingereden dat loopt van de Bosstraat in Oudegem tot de Meersstraat in Sint-Gillis, en dat zowel de fietstunnel als een nieuwe fietsbrug over de Dender omvat.

De lengte van het traject bedraagt in totaal 2.700 meter. Tussen de Hofstraat en de Bosstraat is 800 meter fietssnelweg aangelegd, tussen Hofstraat en de Meersstraat gaat het over een traject van 1.900 meter.

Toekomst: stand van zaken van de nevenprojecten

Het project in Dendermonde bestaat uit vijf deelprojecten. Over elk deelproject wordt afzonderlijk gecommuniceerd en via inspraakvergaderingen worden de ontwerpplannen besproken.

Deelproject Dender – Oudegemse baan

 • Aanleg fietssnelweg F44 naast spoorlijn 53 vanaf Gasthuisstraat tot Hofstraat - gerealiseerd. 

Deelproject zijstraat Eegene

 • Uitbouw kwalitatief buurtwegennetwerk door de stad: verbeteren en herwaarderen van buurtwegen, en realiseren van nieuwe verbindingswegen in overleg met de landbouwers
 • Pas na uitvoering van deze werken kan overweg zijstraat Eegene gesloten worden.

Deelproject Hofstraat – Schoonaarde – Gijzegem

 • Fietstunnel onder spoorlijn nabij de Hofstraat - gerealiseerd
 • Deeltraject Hofstraat-Bosstraat - gerealiseerd
 • Fietssnelweg F43 – van Onze-Lieve-Vrouwestraat tot fietstunnel Hofstraat: in voorontwerp
 • Verbreding en gedeeltelijke verlegging Berkestraat - kwalitatieve wegverbinding tussen Hofstraat en Oudegemse baan: voorontwerp goedgekeurd in gemeenteraad van november. Rooilijn- en onteigeningsdossier in opmaak.
 • Sluiten overweg Hofstraat na verbreding en verlegging van de Berkestraat (Infrabel hoopt dit in 2023 te kunnen realiseren)

Deelproject Opstalstraat – station Schoonaarde

 • Zijbaan vanaf Opstalstraat tot verkaveling nabij Moleneinde: enkel toelaten voor fietsers en plaatselijk verkeer (landbouwers en bewoners)
 • Aanleg fietssnelweg F44 vanaf Moleneinde tot station Schoonaarde.

Deelproject overweg Paalstraat - Bosstraat

 • Verbinding tussen Paalstraat en Bosstraat moet steeds mogelijk blijven voor landbouwers en fietsers
 • Overweg Paalstraat wordt pas afgesloten na bouw van tractortunnel, die zal gepland worden na bouw van nieuwe fietstunnel in Hofstraat.
 • Bouw tractortunnel Paalstraat/Bosstraat:
  Voorontwerp in opmaak door het studiebureau. Afstemming met traject Bosstraat-Opstalstraat.
 • Deeltraject Bosstraat-Opstalstraat: projectnota afgerond. Voorontwerp, rooilijn- en onteigeningsdossier in opmaak voor fietssnelweg en voor landbouwverbindingswegen.

Traject Meersstraat tot station Dendermonde

Nog geen onderzoek gevoerd.

Stationsomgeving Dendermonde

De fietssnelweg door de stationsomgeving zal deel moeten uitmaken van masterplan stationsomgeving.

Een verbinding met de F413 richting Lokeren en de F43 richting Sint-Niklaas:

 • In afwachting van de realisatie van een ondertunneling onder het viaduct van Sint-Gillis, is een voorontwerp opgemaakt voor een tijdelijke verbinding onder dit viaduct langs de sporen richting de vestinggordel. De stad wacht hiervoor op een akkoord van spoorbeheerder Infrabel.
 • De stad wenst de fietssnelweg F44 verder een connectie te laten maken met de fietstunnels onder het kruispunt Mechelse Poort om zo de fietssnelwegen F413 (naar Lokeren) en F43 (naar Sint-Niklaas) te verbinden. Het onderzoek naar een geschikt tracé zal deel uit maken van het masterplan Vestinggordel.

Fietssnelweg F44 deel Dendermonde-Mechelen

Deze route is deels aangelegd. 

In Dendermode maakt het gedeelte vanaf de vestinggordel tot de gemeentegrens met Buggenhout deel uit van een ruimer netwerk waarbij rekening moet gehouden worden met een groot aantal factoren. Het onderzoek zal allicht nog een aantal jaren duren.

Zo wenst Infrabel een aantal overwegen te sluiten, maar stelt de stad hier tegenover dat er realistische alternatieven moeten komen om de verschillende woonlobben in Sint-Gillis te verbinden. Bijkomend moeten we de toekomstige fietssnelweg ook nog combineren met twee uitwijksporen die Infrabel wil realiseren tussen de Winningstraat en de grens met Buggenhout.

Het is noodzakelijk voor de fietser dat we een goed onderliggend netwerk kunnen realiseren dat fietssnelwegen F44 en F221 (naar Asse) in het oostelijk deel van Sint-Gillis verbinden.

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 00
Fax
052 25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

 • kaartje met fietsroute F44