naar top
Gemeente Dendermonde

Burgemeestersconvenant en klimaatplan

Dendermonde ondertekende in 2015 het Burgemeestersconvenant. Hiermee gaven we als een van de pioniers in onze regio aan effectief werk te maken van de Europese klimaatdoelstelling. Ook na 2020 lopen deze ambities verder en steken we zelfs nog een tandje bij!

Op 10 november 2020 gaf de gemeenteraad groen licht om het Burgemeestersconvenant op het volgende ambitieniveau te ondertekenen.

Dit houdt in dat:

  • We de uitstoot van CO2 (en andere broeikasgassen) op het grondgebied van onze stad tegen 2030 met ten minste 40 % terug willen dringen, met name door een betere energie-efficiëntie en een ruimer gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
  • We onze veerkracht verhogen door ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering (dus een klimaatadaptatieplan op te maken);
  • We onze visie, resultaten, ervaringen en kennis delen met andere lokale en regionale overheden binnen de EU en daarbuiten door directe samenwerking en uitwisseling in de context van het Mondiaal Burgemeestersconvenant.

Werk maken van klimaat, dat doen we natuurlijk niet alleen. De uitstoot aan broeikasgassen ten gevolge van de werking (gebouwen, voertuigenvloot, ...) van het lokaal bestuur is met 3%  ook heel beperkt. Iedereen die woont, werkt en leeft in Dendermonde kan dus een steentje bijdragen.

Zo maken we samen werk van klimaat!

Het klimaatplan (zie 'Downloads') geeft aan hoe we het besparingsengagement van 20 % op de uitstoot aan broeikasgassen kunnen waarmaken, dut zullen we het komende jaar herzien om aan de beoogde 40% te komen. 

Het lokaal bestuur wil in eerste instantie werk maken van een beter klimaat door zelf het goede voorbeeld te geven: inzetten op een lager energieverbruik, bestaande gebouwen duurzaam renoveren, lage-energie voorbeeldgebouwen plaatsen en de stedelijke voertuigenvloot aanpakken. Ook de openbare verlichting verder screenen op duurzaamheid is een aandachtspunt. We mikken niet enkel op een gedragsverandering van het stadspersoneel zelf, maar van alle bezoekers aan stedelijke gebouwen.

De stedelijke diensten nemen 3 % van de totale uitstoot voor hun rekening. Huishoudens en mobiliteit nemen samen 59 % van de totale uitstoot voor hun rekening. Iedereen die woont, werkt en verblijft in Dendermonde moet samenwerken. Zo gaan we ‘samen onderweg naar klimaatneutraliteit’.

Samen werk maken van een duurzame woonstad met goed geïsoleerde huizen, waar we minder energie verbruiken of duurzame energie zelf opwekken. Een duurzame mobiliteitsstad creëren, waarbij we een evenwicht zoeken tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. 

We willen ook inzetten op een duurzame lokale energieproductie. Meer zonnepanelen op daken, windmolens die ons voorzien van groene stroom ... Zelf ook minder energie verbruiken is essentieel, want niets is zo groen als de energie die we niet verbruiken.

Dit plan gaat dus niet enkel over het voorkomen van een onomkeerbare klimaatverandering, maar ook om de reële noden van inwoners en bedrijven in Dendermonde: betaalbare energierekeningen, slimme mobiliteit, een aangename buurt om te winkelen, werken en leven, een veilige buurt met een sterk sociaal netwerk … Kortom, een welvarende en leefbare stad!

Uitleg over dit onderwerp?

Wil je uitleg over dit onderwerp, dan kun je terecht bij de dienst leefmilieu na afspraak. Je kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Contact

Dienst leefmilieu

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 50
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

  • Lokaal Energie- en Klimaatpact 2021-2030