Burgemeestersconvenant en klimaatplan

Het stadsbestuur heeft het Burgemeestersconvenant ondertekend. Hiermee engageren we ons om werk te maken van de Europese klimaatdoelstellingen tegen 2020, een eerste stap naar klimaatneutraliteit.

Het klimaatplan (zie 'Downloads') geeft aan hoe we het besparingsengagement van 20 % op de uitstoot aan broeikasgassen kunnen waarmaken. 

Het stadsbestuur wil in eerste instantie werk maken van een beter klimaat door zelf het goede voorbeeld te geven: inzetten op een lager energieverbruik, bestaande gebouwen duurzaam renoveren, lage-energie voorbeeldgebouwen plaatsen en de stedelijke voertuigenvloot aanpakken. Ook de openbare verlichting verder screenen op duurzaamheid is een aandachtspunt. We mikken niet enkel op een gedragsverandering van het stadspersoneel zelf, maar van alle bezoekers aan stedelijke gebouwen.

De stedelijke diensten nemen 3 % van de totale uitstoot voor hun rekening. Huishoudens en mobiliteit nemen samen 59 % van de totale uitstoot voor hun rekening. Iedereen die woont, werkt en verblijft in Dendermonde moet samenwerken. Zo gaan we ‘samen onderweg naar klimaatneutraliteit’.

Samen werk maken van een duurzame woonstad met goed geïsoleerde huizen, waar we minder energie verbruiken of duurzame energie zelf opwekken. Een duurzame mobiliteitsstad creëren, waarbij we een evenwicht zoeken tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. 

We willen ook inzetten op een duurzame lokale energieproductie. Meer zonnepanelen op daken, windmolens die ons voorzien van groene stroom ... Zelf ook minder energie verbruiken is essentieel, want niets is zo groen als de energie die we niet verbruiken.

Dit plan gaat dus niet enkel over het voorkomen van een onomkeerbare klimaatverandering, maar ook om de reële noden van inwoners en bedrijven in Dendermonde: betaalbare energierekeningen, slimme mobiliteit, een aangename buurt om te winkelen, werken en leven, een veilige buurt met een sterk sociaal netwerk … Kortom, een welvarende en leefbare stad!

In het kader van het burgemeestersconvenant kunt u via deze link ook altijd de meest actuele documenten terugvinden. 

Uitleg over dit onderwerp?

Wilt u uitleg over dit onderwerp, dan kunt u terecht bij de dienst leefmilieu na afspraak. U kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Contact

Dienst leefmilieu

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 50
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.