naar top
Gemeente Dendermonde

Klimaatplan

Dendermonde ondertekende in 2014 het Burgemeestersconvenant. Hiermee gaven we als één van de pioniers in onze regio aan effectief werk te maken van de Europese klimaatdoelstelling.

Werk maken van klimaat, dat doen we natuurlijk niet alleen. De uitstoot aan broeikasgassen ten gevolge van de werking (gebouwen, voertuigenvloot, ...) van stad Dendermonde is immers heel beperkt. Iedereen die woont, werkt en leeft in Dendermonde kan een steentje bijdragen.

Op 6 december 2022 keurde de gemeenteraad ons klimaatadaptatieplan, waarmee we onze omgeving aanpassen aan het veranderend klimaat, goed. Op 14 februari 2023 volgde de update van ons klimaatmitigatieplan, om onze uitstoot aan broeikasgassen te verminderen.

Uiteraard willen we vanuit de stad ook zelf het goede voorbeeld geven. Inzetten op een lager energieverbruik, bestaande gebouwen duurzaam renoveren, de stedelijke voertuigenvloot aanpakken en meer naar fietsen en stappen evolueren, verharde oppervlakte ontharden, bomen bijplanten, weer ruimte geven aan water, ...

Ook de openbare verlichting verder verledden is een aandachtspunt. En als het over energie besparen gaat, mikken we zowel op een gedragsverandering van het stadspersoneel zelf, als van alle bezoekers aan onze stadsgebouwen.

Samen werk maken van een duurzame woonstad met goed geïsoleerde huizen, waar we minder energie verbruiken of duurzame energie zelf opwekken. Een duurzame mobiliteitsstad creëren, waarbij we een evenwicht zoeken tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. Waar ook een ondernemer, landbouwer, kind, ... zich thuisvoelt en verder kan ontwikkelen.

We willen ook inzetten op een duurzame lokale energieproductie. Meer zonnepanelen op daken, windmolens die ons voorzien van groene stroom, groene warmte via collectieve systemen,  ... Zelf ook minder energie verbruiken is essentieel, want niets is zo groen als de energie die we niet verbruiken.

Zo maken we samen werk van klimaat!

Het klimaatmitigatieplan geeft aan hoe we het besparingsengagement van 40 % op de uitstoot aan broeikasgassen kunnen waarmaken. Dat doen we via 36 berekende maatregelen waar we concrete acties aan koppelen. 

Het klimaatadaptatieplan  geeft aan hoe we onze veerkracht kunnen verhogen tegen de veranderende klimaateffecten zoals hitte, droogte en overstroming. Door te ontharden, bebossen, meer ruimte te geven aan water en warmteopname te beheersen, kunnen we het verschil maken op het grondgebied van Dendermonde. Naast een risicoanalyse van onze omgeving geeft ons ons klimaatadaptatieplan in 61 actiefiches weer welke maatregelen we samen kunnen nemen. 

We schreven deze plannen niet alleen, we gaven het samen met landbouwers, interne en externe experten, burgers, belangengroepen, scholen, ... vorm. 

De klimaatplannen gaan dus niet enkel over het voorkomen van een onomkeerbare klimaatverandering, maar ook om de reële noden van inwoners en bedrijven in Dendermonde: betaalbare energierekeningen, slimme mobiliteit, een aangename buurt om te winkelen, werken en leven, een veilige buurt met een sterk sociaal netwerk …

Kortom, een welvarende en leefbare stad!

Uitleg over dit onderwerp?

Wil je uitleg over dit onderwerp, dan kun je terecht bij de dienst leefmilieu na afspraak. Je kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Hieronder vind je een overzicht van onze acties. Meer informatie zie https://dendermonde.futureproofed.com/ 

Contact

Dienst leefmilieu

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 25
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

  • Lokaal Energie- en Klimaatpact 2021-2030