naar top
Gemeente Dendermonde

WERF 8: Aandacht voor het klimaat

Dat het klimaat verandert, voelen we hoe langer hoe meer: wateroverlast, verdroging, hittestress, fijn stof … Aan deze uitdagingen moeten we samen werken. Via participatie trekken we iedereen die woont, leeft én werkt in Dendermonde over de streep om zijn/haar steentje bij te dragen. 

Het goede voorbeeld

Uiteraard mag van de stad verwacht worden dat ze het goede voorbeeld geeft! De circulaire economie krijgt haar plaats in Dendermonde: hergebruiken en delen zijn codewoorden. Het bestaande stadspatrimonium (bv. stedelijke basisscholen, SAMWD, het politiegebouw …) wordt duurzaam gerenoveerd en we doen het met een bescheidener én milieuvriendelijker wagenpark. Als belangrijke aandeelhouder van de intercommunale Verko zetten we mee onze schouders onder de bouw van een nieuwe biogasinstallatie ter waarde van 18 miljoen euro.

Klimaatplan

In 2020 ondertekenden we het volgende niveau van het burgemeestersconvenant. We willen de uitstoot van broeikasgassen met maar liefst 40 % terugdringen tegen 2030! In december 2022 keurde de gemeenteraad het klimaatadaptieplan van de stad goed. Dit plan analyseert en formuleert acties om onze omgeving aan te passen aan het veranderende klimaat. In februari 2023 volgde de update van ons klimaatmitigatieplan met 36 maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Lees meer over het klimaatplan

Warm Dendermonde

Warm Dendermonde is een samenwerking tussen provincie Oost-Vlaanderen, papier- en kartonfabrikant VPK en stad Dendermonde. Centraal staat een gedeelde positieve en bewuste keuze voor duurzaam verwarmen. Dat willen we doen door de ontwikkeling van warmtenet en de aanleg van een nieuwe, milieuvriendelijkere energiecentrale, als alternatief voor de huidige steenkoolcentrale van VPK. 

Lees meer over Warm Dendermonde

Afvalarm

Op evenementen werken we met herbruikbare bekers en sorteereilanden. Catering zet bij voorkeur producten van lokale en eerlijke handel in de kijker.

Vele burgers engageren zich als zwerfvuilmeester om zwerfvuil en sluikstort een halt toe te roepen. Zwerfvuilmeester worden kan via www.giveaday.be/nl-be

Landbouw en netwerk trage wegen

Ook landbouwers dragen mee zorg voor het open landschap door lokale, duurzame landbouwproductie, onderhoud van knotbomen, aanplant van groenkanten en fauna akkers … De subsidie voor grondontledingen blijven we ondersteunen zodat een evenwichtig bemestingsplan kan worden opgemaakt dat onze oppervlaktewaters, bodem en uiteindelijk onze drinkwatervoorraden beschermt.

Ons landschap wordt op het platteland doorkliefd door trage wegen die duurzame mobiliteit stimuleren én onze inwoners ook laten genieten van dit landschap. Dit netwerk verder uitbreiden en aan elkaar koppelen waar mogelijk, blijft een hele uitdaging waar Dendermonde samen met alle partners graag haar schouders onder steekt. Vanuit de stad ondersteunen wij verder duurzame landbouwproductie én consumptie, door het organiseren van boerenmarkten, het verbinden van lokale initiatieven (Buurderij, voedselteams …) en ook in te zetten op educatie. 

Projecten voor zuiver water

Onze stad ontstond waar de Dender en de Schelde samen stromen, dus wie Dendermonde zegt, zegt water. Meer en proper water zal als een blauw en groen lint door onze verstedelijkte kernen stromen en zorgen voor duurzaam vervoer, biodiversiteit, waterbuffering en infiltratie, verkoeling en gezonde lucht. De zuiveringsgraad bedraagt op vandaag circa 76,7 % en dankzij diverse rioleringsprojecten zal deze met circa 9 % verhoogd worden. Bouwpromotoren zullen aangemoedigd worden om in de open ruimtes meer waterpartijen te voorzien.

In Mespelare bijvoorbeeld wordt het huishoudelijke afvalwater nog geloosd in beken en grachten. Aquafin kreeg van de Vlaamse overheid de opdracht om deze vervuiling te verhelpen door een collector aan te leggen. Deze grote verzamelbuis voor afvalwater zal aansluiten op de bestaande collector aan de Oudegemse baan in Oudegem. Zo stroomt er proper water in de beken en grachten. De stad koos ervoor om tegelijkertijd herinrichtingswerken uit te voeren om een meerwaarde te realiseren voor de omgeving. 

Lees meer over de wegen- en rioleringswerken in Mespelare/Oudegem

We richten ons niet alleen op de vernieuwing van de rioleringen, maar ook op de herinrichting van de omgeving. Andere belangrijke projecten zijn Vlassenbroek, Torrestraat, Berkestraat, Wijzerbeek, Hofstraat tussen Bevrijdingslaan en Pastoor J. De Harduynstraat, en Lindestraat/Echostraat/zijstraat Denderstraat en Steenweg van Aalst (deel).

Naast proper en meer water, willen we ook duurzaam omgaan met ons hemelwater. Een hemelwaterplan doet ons structureel beter omgaan met langere en extremere droogteperiodes enerzijds, en nattere en warmere winters anderzijds. Ook onze polders zullen we aanmoedigen om concrete meerwaardeprojecten in te dienen om het water terug bovengronds te laten stromen. 

Duurzaam ondernemen

De stad neemt zeker de handschoen van voortrekker op, maar stimuleert ook ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Met een totaalsubsidie van 250 000 euro stimuleren we de bedrijven op het Hoogveld in een ambitieus energieproject om alle bedrijven met elkaar te verbinden en op die manier de lokaal opgewekte energie efficiënt uit te wisselen. Op die manier delen we de doelstelling van een CO2-neutraal industrieterrein.

Meer info over de subsidie voor het vergroenen van de energievoorziening van het bedrijventerrein Hoogveld

Groener vervoer

Het vergroenen van het wagenpark wordt doorgezet. In 2020 kochten we 11 nieuwe CNG-voertuigen aan ter vervanging van oude, vervuilende voertuigen met dieselmotoren. Eerder werden al 14 sterk verouderde dieselvoertuigen vervangen door CNG-voertuigen. Alle stadsvoertuigen werden in 2021 voorzien van een track-and-tracesysteem zodat we zien welke voertuigen veel of weinig en voor welke afstanden en opdrachten gebruikt worden. Zo kunnen we stap voor stap overschakelen op de fiets of te voet waar het kan en het gebruik van voertuigen beperken. In oktober 2021 werd ook een nieuwe CNG-vrachtwagen met kraan geleverd. Deze vervangt een zwaar vervuilend dieselvoertuig uit 1996. 

De stad motiveert medewerkers om zich meer met de fiets te verplaatsen. In 2023 startten we met een fietsleasingproject. Samen met omliggende gemeenten bundelen we onze krachten
om een kwalitatief aanbod fietsen voor te stellen. Elke medewerker kan een fiets op maat bestellen bij een lokale fietshandelaar. Wij hopen zo collega’s te stimuleren om toch (meer) met de fiets naar het werk te komen.

Ontharding

Bij projecten wordt maximaal gestreefd naar ontharding. Dendermonde deed in 2023 ook mee met het 1ste VK Tegelwippen. We onthardden in totaal 43 997 tegels, wat zorgde voor een overwinning in de poule met Aalst en Sint-Niklaas. 

'Relighting' sporthal Sint-Gillis

Sporthal Sint-Gillis krijgt een volledig nieuwe verlichtingsinstallatie, een investering van maar liefst 360 000 euro, die zich op 9 jaar terugverdient door energiebesparing. 

  • Tegelwippen