Bouw- en rooilijn

De bouwlijn geeft aan waar een nieuwe constructie mag geplaatst worden. Voor aanvang van de werken voert de landmeter van de stad de controle van de bouwlijn en van de pashoogte uit. Hiervoor moet u beschikken over een geldige omgevingsvergunning.

De rooilijn is de huidige of toekomstige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen.

De rooilijn wordt vastgesteld in een rooilijnplan. Bij gebrek aan een rooilijnplan is de rooilijn de huidige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen. 

Een goedgekeurd rooilijnplan heeft niet alleen gevolgen voor werken en handelingen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, maar ook voor werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning is vereist (cfr. artikel 16, vierde lid, rooilijnendecreet 8 mei 2009).

U kunt een rooilijnplan aanvragen via mail naar het loket topografie.

Wenst u graag uitleg over dit onderwerp, dan kunt u terecht bij het loket topografie na afspraak. U kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Contact

Loket topografie

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 31
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.