naar top
Gemeente Dendermonde

Warm Dendermonde

Stad Dendermonde, de provincie Oost-Vlaanderen en het papierverwerkingsbedrijf VPK werken samen om de energie in de stad Dendermonde te verduurzamen.
 
Het doel is om in de toekomst de restwarmte van het bedrijf VPK in te zetten voor de verwarming van woningen, voorzieningen en grootverbruikers in Dendermonde. Zo wordt goedkopere en propere energie voorzien en is Dendermonde in de toekomst minder afhankelijk van buitenlands gas. Het is een unieke kans om gebruik te kunnen maken van groenere, goedkopere en lokale energie. Een meerwaarde voor de bevolking in de onmiddellijke en ruimere omgeving.
 

Decarbonisering en restwarmte

VPK, producent van gerecycleerd papier en kartonnen verpakkingen, zet volop in op de energietransitie. Tegen 2030 wil het papierverwerkingsbedrijf komaf maken met de verbranding van steenkool en deze vervangen door één of meerdere alternatieve, duurzame energiebronnen. Om deze groene energie op te wekken is een nieuwe installatie nodig.

Tegelijk produceert VPK heel wat restwarmte en net dat biedt enorme kansen voor Dendermonde en de Dendermondenaren. Deze restwarmte kan nuttig gebruikt worden voor het verwarmen van woningen en voorzieningen in Dendermonde en de ruime omgeving van het bedrijf.

Om dat te realiseren tekenden de partners een samenwerkingsovereenkomst.

Samenwerkingsovereenkomst met drie gekoppelde processen

  • Provincie Oost-Vlaanderen maakt een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) op. De provincie gaat op zoek naar een geschikte plaats voor de nieuwe energiecentrale (energie-hub) en het buizensysteem om de warmte te verbinden met de afnemers (een warmtenetbackbone). 
  • Samen met de energiemakelaar van de POM Oost-Vlaanderen onderzoekt de provincie hoe bepaalde woonwijken, voorzieningen en grootverbruikers van warmte in Dendermonde kunnen worden verbonden met het bedrijf VPK om de restwarmte van het bedrijf te gebruiken en een warmtenet te kunnen aanleggen. 
  • Stad Dendermonde maakt met steun van de provincie een warmteplan op. Zo wordt duidelijk wat de (toekomstige) warmtevraag is en waar de beschikbare lokale energiebronnen voor de productie van duurzame warmte zijn. We ontwikkelen een langetermijnvisie over de duurzame warmtetransitie in onze stad.

Meer info? Lees de samenwerkingsovereenkomst van het project.

Timing

De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door de 3 initiatiefnemers en het project is in opstart. Het project loopt tot februari 2025.
 
Gelet op het belang van de leefbaarheid van de omgeving en de duurzame mobiliteit zullen we alle relevante betrokkenen, op het juiste moment, informeren, bevragen en betrekken.
 
 
 
 
  • samenwerking plan