naar top
Gemeente Dendermonde

Warm Dendermonde

Warm Dendermonde, dat is

  • Een samenwerking tussen Provincie Oost-Vlaanderen, stad Dendermonde en papier- en kartonfabrikant VPK.
  • Een gedeelde, positieve keuze voor duurzaam verwarmen.
  • Een nieuw te bouwen groene energiecentrale, die onder andere papier- en kartonfabrikant VPK toelaat afscheid te nemen van haar vervuilende steenkoolcentrale.
  • Een warmtenet, oftewel een netwerk van ondergrondse leidingen dat (rest)warmte straks naar huizen en gebouwen in Dendermonde zal brengen.
 

Warm Dendermonde, meer uitleg

Warm Dendermonde, dat is een positieve en bewuste keuze voor duurzaam verwarmen op stadsniveau. Hoe? Via een warmtenet. Een warmtenet kan je zien als een grootschalige centrale verwarming. Het is een netwerk van ondergrondse leidingen dat warmte levert aan warmteverbruikers. Die verbruikers kunnen bedrijven en gezinnen zijn, maar ook een ziekenhuis of een openbaar zwembad.

Samen sterk

Een warmtenet is niet iets dat je in één, twee, drie aanlegt. Je kan het alleen maar bouwen als je de krachten bundelt. Samen sterk. In Dendermonde slaan een aantal partners de handen in elkaar om zo’n warmtenet mogelijk te maken: de Provincie Oost-Vlaanderen, de stad Dendermonde en papier- en kartonfabrikant VPK in Oudegem.

Alle drie zetten ze in op groenere, schonere energie, vanuit de gedeelde overtuiging dat een transitie naar duurzamere energie nodig is. Het initiatief mag dan van deze drie partijen komen, om van dit verhaal écht een succes te maken hebben we alle Dendermondenaren nodig. De gezinnen, de organisaties en de bedrijven. De toekomstige afnemers dus. Iedereen draagt zijn steentje bij. Daarom is ook de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen aan boord gestapt. De POM Oost-Vlaanderen pioniert voor een duurzaam, innovatief en toekomstgericht Oost-Vlaanderen. Haar energiemakelaar vormt een belangrijke schakel tussen de verschillende energiespelers en bedrijven.

Schone energie voor iedereen

In Vlaanderen gaat meer dan 80% van de energie naar de verwarming van woningen met aardgas. Daar willen we van af. De stad werkt samen met de provincie aan een warmteplan waarin warmtenetten straks een belangrijke rol gaan spelen. Dat moet ook, want tal van overheden – Europees, Vlaams en provinciaal – verwachten grote duurzaamheidsinspanningen van steden, gemeenten én bedrijven. De stad, provincie en VPK bundelen de krachten in dit verhaal.

In haar papier- en kartonfabriek in Oudegem wordt papier en karton gerecycleerd, jaarlijks zo’n 550 000 ton. Het gaat om een volledig circulair proces. De energie die VPK daarvoor nodig heeft, wekt het grotendeels op via een steenkoolcentrale op het eigen terrein. De fabriek wil die steenkool de deur uit. Daarom is een nieuwe, schonere energiecentrale nodig. Zo’n centrale haalt energie uit grondstoffen van organische oorsprong, bijvoorbeeld houtpellets. Naast stoom en elektriciteit ontstaat er ook restwarmte en díe kan ook gebruikt worden om woonwijken, bedrijven en organisaties te verwarmen.

Concreet

Het warmtenet Warm Dendermonde is goed voor het klimaat, voor jou én voor toekomstige generaties. De bouw van een energiecentrale is nodig om zo’n warmtenet mogelijk te maken. Die nieuwe centrale kan niet gebouwd worden op de plek waar nu de steenkoolcentrale staat. Dat zou betekenen dat ze moet afgebroken worden, terwijl er nog geen alternatief is. En dan zou VPK voor langere tijd essentiële energie missen. Waar die nieuwe centrale dan wel kan komen, is iets waar provincie en stad zich over buigen, met grote zorg voor de leefbaarheid.

Het doel is om in de toekomst onder andere de restwarmte van het bedrijf VPK in te zetten voor de verwarming van woningen, voorzieningen en grootverbruikers in Dendermonde. Zo wordt goedkopere en propere energie voorzien en is Dendermonde in de toekomst minder afhankelijk van buitenlands gas. Het is een unieke kans om gebruik te kunnen maken van groenere, goedkopere en lokale energie. Een meerwaarde voor de bevolking in de onmiddellijke en ruimere omgeving.

Samenwerkingsovereenkomst 
 
In januari 2023 ondertekenden de 3 partijen de samenwerkingsovereenkomst 'Warm Dendermonde' met volgende engagementen:
 
  • De provincie gaat op zoek naar een geschikte plaats voor de nieuwe energiecentrale en  maakt een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) op. 
  • Samen met de energiemakelaar van de POM Oost-Vlaanderen onderzoekt de provincie hoe bepaalde woonwijken, voorzieningen en grootverbruikers van warmte in Dendermonde kunnen worden verbonden via een warmtenet. 
  • Stad Dendermonde maakt met steun van de provincie een warmteplan op. Zo wordt duidelijk wat de (toekomstige) warmtevraag is en waar de beschikbare lokale energiebronnen voor de productie van duurzame warmte zijn. 

Lees hier de samenwerkingsovereenkomst.

Timing

De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door de 3 initiatiefnemers. Het project loopt tot februari 2025.
 
Gelet op het belang van de leefbaarheid van de omgeving en de duurzame mobiliteit zullen we alle relevante betrokkenen, op het juiste moment, informeren, bevragen en betrekken.
 
 

Heb je een vraag?

 

Fotoalbum

Overview

  • Label Warm Dendermonde