naar top
Gemeente Dendermonde

Hoe pakken we het masterplan voor de vestinggordel aan?

De stad werkt voor het masterplan vestinggordel samen met de Vlaamse Bouwmeester, die via een procedure Open Oproep nationale en internationale onderzoeks- en adviesbureaus rekruteert. Uit alle kandidaten kozen we in 2022 het bureau StudioPaoloViganò + CLUSTER landschap en stedenbouw i.s.m. Createlli om een uitgewerkt totaalplan te maken.

De stad en het ontwerpteam willen dit masterplan participatief aanpakken en samenwerken met alle betrokken organisaties, verenigingen en burgers.

Het ontwerpteam moet in het masterplan enerzijds een multidisciplinaire langetermijnvisie uitwerken én anderzijds voor 8 welgekozen ‘aanvalszones’ de herinrichting/reconversie concretiseren met de bedoeling dat deze op korte tot middellange termijn kunnen worden gerealiseerd. In 2030 is het 200 jaar geleden dat de Wellingtonbarrière in Dendermonde voltooid werd. Dat is een mooie mijlpaal om al enkele stappen van de visie te realiseren.

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.