naar top
Gemeente Dendermonde

Hoe pakken we het masterplan voor de vestinggordel aan?

De stad werkt voor het masterplan vestinggordel samen met de Vlaamse Bouwmeester, die via een procedure Open Oproep nationale en internationale onderzoeks- en adviesbureaus rekruteert. Uit alle kandidaten kozen we in 2022 het bureau StudioPaoloViganò + CLUSTER landschap en stedenbouw i.s.m. Createlli om een uitgewerkt totaalplan te maken.

De stad en het ontwerpteam pakten het ontwerp van dit masterplan participatief aan en werkten samen met alle betrokken organisaties, verenigingen en burgers. Via een participatietraject gingen we in dialoog met de verschillende belanghebbenden, betrokken organisatie, verenigingen en burgers in de stad. Er vond een participatieavond plaats voor verenigingen en van 14 december 2022 tot 31 januari 2023 liep een digitale bevraging. 

Het ontwerpteam werkt in het masterplan enerzijds een multidisciplinaire langetermijnvisie uit én anderzijds wordt de herinrichting/reconversie geconcretiseerd voor 8 welgekozen ‘aanvalszones’, met de bedoeling dat deze op korte tot middellange termijn kunnen worden gerealiseerd. In 2030 is het 200 jaar geleden dat de Wellingtonbarrière in Dendermonde voltooid werd. Dat is een mooie mijlpaal om al enkele stappen van de visie te realiseren.

De uitwerking van het masterplan vestinggordel verloopt in fasen:

  • Fase 1: inventarisatie en doelstellingen bepalen. Deze fase werd afgerond met een verkenningsnota in mei 2023
  • Fase 2: voorontwerp masterplan
  • Fase 3: definitief masterplan. 

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 35
Fax
052 25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.