naar top
Gemeente Dendermonde

Waarom is er een masterplan voor de vestinggordel nodig?

Er werd in het verleden al werk gemaakt van restauraties binnen de vestinggordel, maar de link tussen de verschillende restanten is niet overal even duidelijk meer.

We willen de vroegere militaire vestinggordel rond de Dendermondse binnenstad herwaarderen en de linken tussen de restanten van de vestinggordel opnieuw versterken. Het masterplan is een samenhangend en geïntegreerd toekomstplan voor de vestinggordel, met een visie en actiepunten. Zo kunnen we stap voor stap in de juiste richting werken en bij herinrichtingsprojecten rekening houden met deze visie. In dit masterplan gaan erfgoed, natuur, recreatie en mobiliteit hand in hand.

Binnen verschillende gebieden zijn er al initiatieven lopende om het erfgoed een duurzame toekomst te geven, gekoppeld aan concrete acties, bv. Bomvrije Kazerne, Bastion V, Bastion IX, enz. Met het masterplan wil de stad samen met alle betrokkenen een plan maken voor de toekomst van de vestinggordel. Een plan met een gezamenlijke visie hoe overblijfselen van de vesting enerzijds een nuttig deel kunnen zijn van de stad, en anderzijds een mooie en interessante herinnering aan het grootse verleden van Dendermonde blijven.

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 35
Fax
052 25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

  • Vestinggordel op oude kaart